Hírek

A SARS-CoV-2 vírusok légúti kiülepedése és a tüdőgyulladás kialakulása közötti összefüggéseket tárt fel az EK és a Wigner munkatársait is a tagjai között tudó magyar kutatócsoport

Az eredmények alapján megfogalmazott ajánlások hozzájárulhatnak a COVID-19 betegség súlyosbodásának elkerüléséhez A ténylegesen tüdőgyulladást okozó SARS-CoV-2 vírusok nem máshonnan, hanem az érintett beteg felső légútjaiból származnak – derült ki az...

A CSFK GGI kutatóját is a tagjai között tudó nemzetközi kutatócsoport a földrengések légköri- és ionoszféra-zavarok alapján történő előrejelezhetőségét vizsgálta

A tudomány és a technológia területén folyó európai együttműködés, a COST (Cooperation in Science and Technology) ELECTRONET elnevezésű projekt keretében kutatók a nagy erejű földrengésekkel összefüggésben fellépő ionoszféra-zavarokat tanulmányozták különböző...

További hírek

Kutatási területek

Kutatási hálózat

Agrártudományi Kutatóközpont

Az Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) a hazai agrárkutató intézmények között továbbra is be kívánja tölteni vezető szerepét, mely abból a speciális helyzetéből adódik, hogy erős alapkutatási tevékenységgel rendelkezik, ugyanakkor a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható fajtáival és szabadalmaival a magyar mezőgazdaság szántóterületének jelentős hányadára biztosít biológiai alapokat, ezáltal meghatározó befolyással rendelkezik...

Atommagkutató Intézet

Az Atommagkutató Intézet (Atomki) 1954-ben jött létre Debrecenben. Alapító igazgatója Szalay Sándor, aki már akkor nagy hangsúlyt fektetett az interdiszciplináris kutatásokra. Az intézet tehát már a kezdetektől nem kizárólag fizikával (mag-, atom-, részecske-, vákuum-, felület-, kvantumfizika) foglalkozik, hanem ahhoz kapcsolódó egyéb tudományokkal is (radiokémia, orvosi képalkotás, űrkutatás, vízkutatás,...

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) nemzetközi színvonalú és beágyazottságú alapkutatásokat folytat a filozófia, az irodalomtudomány, a művészettörténet, a néprajztudomány, a régészet, a történettudomány és a zenetudomány területén. A BTK-t alkotó hét intézet a magyarság múltjának teljességét kutatja és értelmezi, reflektálva a jelenkor kihívásaira is. Alapfeladatának tartja a magyar kulturális...

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

A Kutatóközpont alaptevékenysége csillagászati és földtudományi (földrajzi, földtani, geokémiai, geodéziai és geofizikai) kutatások végzése, a Nemzeti Szeizmológiai Hálózat működtetése, felfedező kutatások (alapkutatások) végzése, eredményeinek felhasználásra való előkészítése, illetőleg közzététele; a felfedező kutatáshoz szükséges elméleti vizsgálatok, obszervatóriumi, terepi és laboratóriumi mérések végzése, tudományos műszerek, módszerek kialakítása, valamint a mérési...

Energiatudományi Kutatóközpont

Az Energiatudományi Kutatóközpont küldetése, hogy nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokat folytasson az anyagtudomány terén és a magyar nukleáris biztonsági szaktudás folyamatos elmélyítése érdekében, az alábbi témákban: A magyarországi atomerőműblokkok biztonságos üzemeltetésének műszaki-tudományos támogatása: determinisztikus biztonsági elemzések, sugárkárosodás, reaktordiagnosztika fejlesztése A sugárzások (neutron-, gamma- és elektronsugárzás) és az anyag kölcsönhatásának...

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

A KOKI tevékenységének középpontjában az idegtudományi alapkutatások állnak, így az idegingerület-átvitel, a tanulás és emlékezés, a viselkedés, az öregedéssel összefüggő és epilepsziás agyi károsodás, valamint a hormonkiválasztás központi és környéki idegrendszeri szabályozás kutatása. A kutatócsoportok multidiszciplináris megközelítési módot alkalmaznak, a hagyományos, megalapozott és bevált módszereket (anatómiai, elektrofiziológiai, neurokémiai...

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

A Közgazdasági- és Regionális Tudományi Kutatóközpont három intézet munkáját koordinálja: a Közgazdaság-tudományi Intézetét, a Regionális Kutatások Intézetét és a Világgazdasági Intézetét. A kutatóközpontban elméleti és gyakorlati kutatások folynak az alábbi területek érintésével: közgazdaságtudomány, világgazdaság, térbeli folyamatok, társadalomtudományok. Intézetek Közgazdaság-tudományi Intézet Regionális Kutatások Intézete Világgazdasági Intézet https://elkh.org/wp-content/uploads/2020/06/kozgazdasag-es-regionalis-tudomanyi-kutatokozpont.jpgElérhetőségek Főigazgató: Dr. Fertő...

Nyelvtudományi Intézet

A Nyelvtudományi Intézet alapfeladata a magyar, az uráli, az általános és alkalmazott nyelvészet, a történeti nyelvészet, továbbá a fonetika és a pragmatika területén nemzetközi színvonalú kutatásokat végezni; a magyar nyelv nagyszótárát elkészíteni, archív anyagát gondozni; a magyar nyelv változatait, kisebbségi nyelveket és az európai integráción belüli nyelvpolitikai kérdéseket...

Ökológiai Kutatóközpont

Az Ökológiai Kutatóközpont 2012-ben alakult meg három intézet, a Balatoni Limnológiai, a Duna-kutató és az Ökológiai és Botanikai Intézet összeolvasztásával, majd 2019 nyarán létrejött az Evolúciótudományi Intézet is, amelyet azóta szintén magában foglal. Munkatársai nagy erővel dolgoznak az intézetek és a tudományágak integrálásán, hiszen egymástól elszigetelve nehéz a...

Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Az intézetet 1950-ben alapították. Mai nevét első igazgatójáról, Rényi Alfrédről kapta, aki 1970-ben bekövetkezett haláláig 20 évig vezette az intézetet. Az intézet kutatóinak száma 120 körül mozog, de közülük sokan több-kevesebb ideig külföldön kutatnak, és az intézet állandó jelleggel fogad vendégkutatókat. Az intézeti munkatársak kutatási osztályokba illetve kutatócsoportokba ...

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

A Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) az ország legnagyobb és legsikeresebb informatikai kutatóintézete. A SZTAKI a tágan értelmezett informatikatudományának műhelye, az információtechnológia, számítástudomány és rokonterületeinek nemzeti kutatóbázisa. Elsősorban az informatika műszaki-tudományos és matematikai kérdéseivel foglalkozik, de a kutatások kiterjednek mindazon területekre, amelyek az alapkérdésekkel kapcsolatban állnak. Az alap-...

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

A nemzetközileg elismert magyar élettudományi kutatások meghatározó intézménye a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK). Az 1973-ban alapított SZBK négy intézete – a Biofizikai, Biokémiai, Genetikai, Növénybiológiai Intézet – mintegy 260 kutatót foglalkoztat, akiknek munkáját rangos nemzetközi tudományos közlemények és szabadalmak fémjelzik. A kutatott témák a molekuláris és sejtbiológia számos...

Társadalomtudományi Kutatóközpont

A négy intézetet és két kutatócsoportot magában foglaló Társadalomtudományi Kutatóközpont alaptevékenysége elméleti, empirikus és összehasonlító kutatások folytatása a jogtudomány, a kisebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén. Missziója a társadalmi folyamatok elemzése, naprakész adatok gyűjtése, feldolgozása és közzététele, az elemzési módszerek állandó fejlesztése és alkalmazása, a társadalmi jelenségek...

Természettudományi Kutatóközpont

A Természettudományi Kutatóközpont multidiszciplináris természettudományi kutatásokat végez. A kutatóközpont és intézetei ellátják a kutatóközpont alapító okiratában meghatározott tevékenységet, és a kutatási alaptevékenység körében kiemelten foglalkoznak a következő tudományterületekkel és kutatási feladatokkal: szerves kémia anyag- és környezetkémia enzimológia kognitív idegtudományok és a pszichológia Intézetek Anyag- és Környezetkémiai Intézet Enzimológiai...

Wigner Fizikai Kutatóközpont

A Wigner Fizikai Kutatóközpont az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egyik legnagyobb létszámú, fizikával foglalkozó kutatóközpontja. Küldetése, hogy felfedező jellegű kísérleti fizikai kutatásokat folytasson helyi laboratóriumokban, hazai bázisú, valamint külföldi helyszínű kutatóberendezéseknél, illetve koordinálja a magyar erőfeszítéseket a nemzetközi tudományos együttműködésekben. Az elért kísérleti eredmények elméleti magyarázata és új...

Partnereink