Nyílt tudomány

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kiemelten támogatja a nyílt tudományt

A nyílt tudomány (open science) mozgalom keretében a kutatások együttműködésen alapulnak, a kutatási adatok, a kutatás folyamatában keletkezett információk szabadon felhasználhatók, átláthatók és elérhetők. A nyílt tudomány hazai támogatásában az ELKH vezető szerepet vállalt. Ennek keretében:

Az ELKH Titkárság csatlakozott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kezdeményezésére létrejött Állásfoglalás a nyílt tudományról című nyilatkozathoz, mely leírja a nyílt tudománynak a magyar tudomány érdekeit és fejlődését legjobban szolgáló alapelveit és összefoglalja annak tevékenységi területeit.

Az ELKH Titkárság hozzájárult hazánk egyik legjelentősebb kutatási célú informatikai felhőrendszere, az ELKH Cloud kapacitásának jelentős fejlesztéséhez, és támogatja az ELKH-hoz tartozó Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet és Wigner Fizikai Kutatóközpont üzemeltetetésével nyújtott ELKH Cloud szolgáltatást.

Az ELKH Cloud fő céljai:

  • Európai színvonalú és kapacitású számítási infrastruktúra biztosítása az ELKH kutatói és a teljes hazai kutatói közösség számára;
  • A mesterségesintelligencia-kutatások kiemelt támogatása;
  • A felhőalkalmazás kultúrájának terjesztése a hazai kutatók körében;
  • A kutatók támogatása az alkalmazásaik felhőre történő adaptálásában;
  • Bekapcsolódás az európai informatikai infrastruktúra-fejlesztések ökoszisztémájába.

Az ELKH Cloud csatlakozott az Európai Nyílt Tudományos Felhő (EOSC) kezdeményezéshez, amely a kutatók, a fejlesztők, a vállalkozások és az állampolgárok számára biztosít nyílt, multidiszciplináris informatikai környezetet.

Az ELKH Cloud felkerült a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fórumának (ESFRI) legújabb, 10-15 éves időtávban megvalósuló roadmapjére, hogy a SLICES kezdeményezésben páneurópai, kísérleti célú infrastruktúrát biztosítson a digitális tudományokhoz a jövő internetének kidolgozása céljából.

Az ELKH Titkárság elindította az ELKH Adatrepozitórium létrehozására irányuló projektet, melynek célja a kutatási adatok FAIR (Findable, Accessible, Interoperable és Reusable / megtalálható, hozzáférhető, átjárható és újrafelhasználható) elvek szerinti kezelését lehetővé tevő digitális infrastruktúra fejlesztése.

Az ELKH Adatrepozitórium fő jellemzői:

A nyílt hozzáférés (open access) jegyében az ELKH Titkárságnak és az ELKH kutatóhelyeinek az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) tagintézményeiként lehetőségük van a nyílt hozzáférésű publikálásra azon tudományos folyóiratokban, amelyek kiadóival az EISZ megállapodást kötött. Emellett díjmentesen vagy kedvezményesen hozzáférhetnek ezekhez a folyóiratokhoz.