Hírek

.
Az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének (ATK NÖVI) kutatói egy új, mesterséges hőforrást alkalmazó poloskacsapdát fejlesztettek ki. A szezon folyamán a növénytermesztésben már régóta alkalmazott, szintén az ATK NÖVI kutatói ált...
.
Körtvélyesi Zsolt, a Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) Jogtudományi Intézetének kutatója, az ELTE Társadalomtudományi Karának egyetemi docense a Horizont Európa Marie Skłodowska-Curie Akciók (MSCA) program keretében a kisebbségi jogok védelmére
.
Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont Lendület Vegetáció és Magbank Dinamikai Kutatócsoport tagjai több éven keresztül nyomon követték mesterségesen létrehozott gyepparcellák dinamikáját. A kutatók rámutattak, hogy a gyeprekonstrukció korai fázisaiban
.
Trif László, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Anyag- és Környezetkémiai Intézetének kutatója egy nagy múltú nemzetközi kutatócsoporttal együttműködve részt vett a legfrissebb Földre hullott, Marsról származó meteorit, a Tissint komplex
.
Szikra Dorottya, az ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa vezeti a Welfare Experiences című új ERC Consolidator Grant projekt magyarországi kutatását. A projekt vezetője Ben Baumberg Geiger, a lo...
.
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkársága 2021 óta immár harmadik alkalommal hirdette meg a Bárány Róbert Díj pályázatát az ELKH nemzetközi szinten kimagasló teljesítményt nyújtó fiatal kutatói tudományos eredményeinek elismerése céljával.
.
Az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) által vezetett konzorcium mintegy 3,5 milliárd forint támogatást nyert a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) pályázatán a Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium (KNL) fejleszté...
.
Az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének (CSFK CSI) munkatársai által vezetett nemzetközi kutatócsoport az EX Lupi jelű fiatal csillag korongját vizsgálta a James Webb-űrtávcső MIRI műszeréve...
.
Maróth Miklós, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat kitüntetést vette át Novák Katalin köztársasági elnöktől. Az ELKH-ból további tizenkilencen részesültek
.
Az ELKH-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport munkatársai (Herein Mátyás, Tél Tamás, Haszpra Tímea) a káoszelmélet alapján új, az eddig ismertnél szigorúbb feltételt fogalmaztak meg arra, hogy egy klímamodell mikor adhat megbízható előrejelzést. E felt...
.
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkársága 2021 óta immár harmadik alkalommal hirdeti meg „Proof of Concept” Programjának pályázatát. A program kiemelt célja az ELKH kutatóhelyein – beleértve a Támogatott Kutatócsoportok Irodáját is – folyta...
.
Az ELKH-OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport kutatómunkájának eredményeként készült el Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Simor Könyvtár és a Városi Könyvtár kódexei című kódexkatalógus, melynek immár német nyelvű kiadása is megjele...