Közcélú szolgáltatások az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatban

Az ELKH kutatóhelyei az alaptevékenységként folytatott kutatások mellett számos kapcsolódó, de nem kutatás-fejlesztésnek, hanem úgynevezett közcélú szolgáltatásnak minősülő tevékenységet végeznek. A közcélú szolgáltatások kiemelt jelentőségű tevékenységek az ELKH-n belül, külön jogcímen történő támogatásuk mértékéről az Irányító Testület évente dönt.

Az ELKH közcélú szolgáltatásainak főbb területei példákkal:

 1. Közcélú monitoringtevékenység
  Ide tartoznak többek között a különféle sugárvédelmi, szeizmológiai vagy időjáráshoz kapcsolódó vizsgálatok, előrejelzések:

  A Balaton általános monitorozása (Balatoni Limnológiai Kutatóintézet)
  https://www.blki.hu/balaton-info
  Szeizmológia (Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet)
  http://seismology.hu/index.php/hu/
   
 2. Gyűjtemények, múzeumok fenntartása
  Ide sorolhatók a különböző szakterületekhez kapcsolódó gyűjtemények gondozásával, bemutatásával, valamint a kutatóhelyek által működtetett múzeumok fenntartásával összefüggő tevékenységek:

  Agroverzum (Agrártudományi Kutatóközpont)
  https://agroverzum.hu/
  Nemzeti Botanikus Kert (Ökológiai Kutatóközpont)
  https://botanikuskert.hu/
  Zenetörténeti Múzeum (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet)
  https://zti.hu/index.php/hu/
   
 3. Közcélú szaktanácsadás
  Ennek keretében a kutatóhelyek a szakterületükre vonatkozó, naprakész és a gyakorlatban hasznosítható információval szolgálnak egy-egy érintett csoport vagy a társadalom egésze számára:

  Utónévkereső (Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet)
  http://utonevkereso.nytud.hu/
  Nyelvi tanácsadó szolgálat (Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet)
  http://nytud.hu/szolgaltatas/nyelvi-helyesirasi-tanacsadas
   
 4. Szakmai szótárak, szövegtárak
  Ehhez kapcsolódóan a különböző egy- és többnyelvű, nyomtatott és online szótárak, továbbá a szépirodalmi és a szakirodalmi szövegek, valamint a primér források szerkesztése, közzététele, gondozása történik:

  A magyar nyelv nagyszótára (Nyelvtudományi Kutatóközpont Lexikológiai Intézet)
  https://nagyszotar.nytud.hu/index.html
  SZTAKI Szótár (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet)
  https://szotar.sztaki.hu/