Tudományos Tanács

A Tudományos Tanács az Irányító Testület munkáját segítő, nemzetközileg elismert magyar állampolgársággal (is) rendelkező kutatókból álló tanács, 33 tagját az Irányító Testület javaslatára az ELKH elnöke kéri fel. A Tudományos Tanács ellátja a KFI tv. 42/E. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat:

  • véleményezi az Irányító Testület számára készült, stratégiai jelentőségű előterjesztéseket,
  • stratégiai javaslatokat készít és éves értékelést végez,
  • dönt az Irányító Testület által ráruházott hatáskörökben, és
  • ellátja a szervezeti és működési szabályzatban foglalt egyéb feladatokat.
    • A Tudományos Tanácson belül élő természettudományokkal, élettelen természettudományokkal, valamint bölcsészet- és társadalomtudományokkal foglalkozó szakterületi kollégiumok működnek.
    • A Tudományos Tanács működésének részletes szabályait ügyrendjében határozza meg, amelyet az Irányító Testület hagy jóvá.
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Tudományos Tanácsának tagjai
Tudományos Tanács táblázat
Tudományos Tanács és szakkollégiumok tagjai
PDF dokumentum | 103.35 KB