Tudományos Tanács

A Tudományos Tanács az Irányító Testület munkáját segítő, nemzetközileg elismert magyar állampolgársággal (is) rendelkező kutatókból álló tanács, 33 tagját az Irányító Testület javaslatára az ELKH elnöke kéri fel. A Tudományos Tanács ellátja a KFI tv. 42/E. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat:

  • véleményezi az Irányító Testület számára készült, stratégiai jelentőségű előterjesztéseket,
  • stratégiai javaslatokat készít és éves értékelést végez,
  • dönt az Irányító Testület által ráruházott hatáskörökben, és
  • ellátja a szervezeti és működési szabályzatban foglalt egyéb feladatokat.
    • A Tudományos Tanácson belül élő természettudományokkal, élettelen természettudományokkal, valamint bölcsészet- és társadalomtudományokkal foglalkozó szakterületi kollégiumok működnek.
    • A Tudományos Tanács működésének részletes szabályait ügyrendjében határozza meg, amelyet az Irányító Testület hagy jóvá.
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Tudományos Tanácsának tagjai
.
Document
Tudományos Tanács és szakkollégiumok tagjai
PDF dokumentum | 1.58 MB