Elhunyt Szalai Júlia szociológus, a TK professor emeritája

Hírek

Szalai Júlia Budapesten született 1948-ban. A Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségizett, majd közgazdaság-tudományt hallgatott. 1971-ben szerzett diplomát.

Már egyetemistaként kérdezőbiztos volt Ferge Zsuzsa empirikus kutatásaiban, ennek hatására kezdett szociológiával foglalkozni. Munkássága rendkívül gazdag és szerteágazó: a szegénység tanulmányozása mellett a társadalmi struktúra, a jóléti államok és intézmények, a munkaerőpiac, az oktatás és az etnicitás, a hazai polgárosodás társadalomtörténete, a társadalmi redisztribúció viszonyai váltak fő kutatási területeivé.

1973-tól az MTA Szociológiai Kutatóintézetében dolgozott. 2008-tól az intézet tudományos tanácsadója, majd professor emeritája volt. Tanított többek között az ELTE-n, a CEU-n, a Wesley János Lelkészképző Főiskolán és a glasgow-i Strathclyde Egyetemen is. 1986-ban lett a szociológiai tudomány kandidátusa, 2008-ban az MTA doktora. 2019-ben az MTA levelező tagjává választotta.

Szalai Júlia a magyar szociológia nagy hatású, kiemelkedő képviselője volt. Élesen és érzékenyen látta és módszeres alapossággal vizsgálta a magyar és a közép-kelet-európai régió társadalmainak jelenségeit. A magyar és nemzetközi szociológiát hosszú évtizedekre meghatározó publikációkkal gazdagította. Kiemelkedő, iskolateremtő tanáregyéniségként különösen fontos szerepe volt a doktori képzésben, kurzusok kidolgozásában.

Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük.