Az MTA újonnan létrehozott Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottságának vezetésére Szathmáry Eörs akadémikust, az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatóját kérte fel Freund Tamás, az MTA elnöke. A Bizottság létrehozásának célja olyan, az általunk ismert technológiai civilizáció jövőjét fenyegető témák vizsgálata, mint amilyenek a pénzügyi és gazdasági válságok, a nagyobb hatalmakra is kiterjedő politikai instabilitás, vagy a klímaváltozás és annak következményei.

A bizottsági munka sikerét egy átfogó stratégia kialakítása, a közös célok megfogalmazása, valamint egy új, multidiszciplináris és interaktív megközelítés alkalmazása biztosíthatja. A több tudományág, illetve szakterület jeles képviselőinek együttműködésével végzett munkával elháríthatóvá válhatnak a szakemberek által előrevetített veszélyek. A bizottság feladatai közé tartozik rendszeres munkajelentések készítése, továbbá – szükség esetén – kibővített tanácskozások, konferenciák szervezése.