Az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpontot (BTK) is az alapító tagjai között tudó Magyar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kamara 2022. február 16-án megtartott közgyűlésén dr. Bartus Dávidot, az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánját választotta elnökül. A 2020-ban megalakult Kamara az ország legnagyobb bölcsészet- és társadalomtudományi karait és kutatóközpontjait összefogó intézményi hálózat, amelyhez most az ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) is csatlakozott.

Bartus Dávid

Az új elnök dr. Sonkoly Gábort váltotta a tisztségben, a szervezet alelnöke továbbra is dr. Gyenge Zoltán, az Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja maradt. Egyúttal új tagokkal is bővült a Kamara, amelynek alapvető céljai közé tartozik a bölcsészet- és társadalomtudományi kutatás és oktatás előmozdítása, valamint az ezeken a területeken érintett kutatási és oktatási intézmények, a politikai és gazdasági döntéshozók, szakértők és a civil társadalom képviselőinek összekapcsolása.

Az alapító tagokhoz (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar) csatlakozott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara és az ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont, valamint csatlakozási szándékát jelezte a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara is.

Az újonnan csatlakozott tagokkal a társadalomtudományi területek reprezentációja erősödött a Kamarában, ami a European Alliance for Social Sciences and Humanities európai érdekvédelmi szervezethez történő csatlakozási folyamatban is fontos szerepet játszik.

A Kamara a közgyűlésen kinyilvánította, hogy alapvető céljain túl kiemelten fontosnak tartja az egyetemi képzési portfóliók megújítását és modernizálását, valamint feladatának tekinti a bölcsészet- és társadalomtudományok népszerűsítését, továbbá társadalmi hasznosulásuknak és a társadalmi innovációban betöltött szerepüknek a bemutatását.