Az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Life Senior Member, azaz életre szóló tagságot adományozott Kovács Györgynek, az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) professor emeritus kutatójának.

Az IEEE elektronikai, villamosmérnöki, számítástechnikai tudományokhoz kapcsolódó szabványok kidolgozásával, oktatással, tudományos konferenciák szervezésével, tanulmányok publikálásával foglalkozó rangos nemzetközi szakmai szervezet. 1963-ban több hasonló szakmai szervezet egyesüléséből jött létre az Amerikai Egyesült Államokban.

Kovács György professzor 1966-ban, a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán kapott kitüntetéses diplomát. Ugyanitt szerezte egyetemi doktori fokozatát 1976-ban, majd habilitált, és egyetemi magántanár lett 1995-ben.

A Magyar Tudományos Akadémián 1978-ban kandidátusi, majd 1997-ben az MTA doktora fokozatot szerzett. 1966 óta az MTA AKI, majd a SZTAKI munkatársa, jelenleg tudományos tanácsadó. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Pécsi Egyetem professzora. Vendégkutató volt az USA-ban, a Szovjetunióban, az NSZK-ban, vendégprofesszor Mexikóban és Olaszországban.

Több mint 300 publikációja jelent meg folyóiratokban és konferenciakiadványokban, például az IFAC és IFIP világkonferenciáin. Több mint 100 független hivatkozása van. Számos magyar és nemzetközi szervezet tagja, tisztségviselője, IEEE-tagsága mellett az IFIP TC5 elnökhelyettese, továbbá négy tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.

Forrás: sztaki.hu