Az Európán kívüli feltörekvő piacok multinacionális vállalatainak Kelet-Közép-Európában folytatott tevékenységét mutatja be a KRTK kutatója által szerkesztett nemrég megjelent kötet

Hírek

A Palgrave Macmillan kiadó gondozásában jelent meg nemrégiben az a kötet, amelyet az Európán kívüli feltörekvő piacok multinacionális vállalatainak (FPMV) kelet-közép-európai (KKE) tevékenységének ismertetése céljával szerkesztett Szunomár Ágnes, az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének (KRTK VGI) tudományos főmunkatársa. A kötet fejezetei bemutatják a legnagyobb fogadó országokat, a főbb iparágakat, a legfontosabb befektetőket, továbbá feltérképezik a jelentősebb FPMV-k KKE-országokon belüli befektetéseinek motivációit, működési gyakorlatát és kihívásait. A kötet tíz fejezete révén az olvasó megismerheti Kína, India, Oroszország, Brazília, Dél-Korea, Tajvan, az ASEAN-országok (a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének tagjai), Dél-Afrika és Törökország visegrádi négyekbe – azaz Csehországba, Lengyelországba, Magyarországra és Szlovákiába –, illetve Szlovéniába irányuló befektetéseinek a mintázatait.

A FPMV-k felemelkedését ma Ázsia – ezen belül is elsősorban Kína és India – vezeti. Ehhez a folyamathoz azonban egyre több fejlődő gazdaság járul hozzá, és ezzel párhuzamosan a világexportban is folyamatosan nő a feltörekvő piacok részaránya. A FPMV-k napjainkra a világ számos régiójában fontos szereplőkké váltak: Afrika legkevésbé fejlett országaitól kezdve a latin-amerikai és ázsiai fejlődő piacokon át egészen az Egyesült Államok és az Európai Unió piacaiig sok helyen megvetették a lábukat, beleértve Kelet-Közép-Európát is. A KKE-régió egyfelől potenciális hídként jelenik meg a feltörekvő vállalatok és Európa piacai között, ugyanakkor a KKE-országok külső befektetések iránti igénye is jelentős, amelyre a FPMV-k alternatív forrást kínálnak.

A Szunomár Ágnes által szerkesztett kötet olyan válogatott tanulmányok gyűjteménye, amelyek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott „Európán kívüli feltörekvő piaci multinacionális vállalkozások Kelet-Közép-Európában” című négyéves kutatási projekt keretében készültek. A vizsgált témák között szerepelnek a nemzetköziesedés és a közvetlen külföldi befektetések főbb elméletei, a feltörekvő multinacionális vállalatok globális mintázatai és legújabb tendenciái, valamint a FPMV-k nemzetközi terjeszkedési stratégiái mögött meghúzódó, székhely és fogadó ország szerinti meghatározó tényezők. A globális fókusz mellett a kötet feltérképezi a feltörekvő országokból a Kelet-Közép-Európába érkező tőke áramlásának jellemzőit, a beruházások típusait, valamint a mögöttük húzódó motivációkat. Az egyes fejezetek azt is bemutatják, hogy az FPMV-k befektetéseinek úgynevezett húzótényezői miben térnek el a nyugati vállalatokéitól, például olyan strukturális, intézményi és politikai tényezők tekintetében, amelyek az egyes feltörekvő piacokról érkező – különösen a kínai – vállalatok számára fontosnak tűnnek.

A kötet első ízben tesz kísérletet a szakirodalomban a feltörekvő piaci multinacionális vállalatok kelet-közép-európai befektetéseinek a szisztematikus elemzésére. Az ilyen típusú beruházások pedig – amint azt az egyes fejezetek is bizonyítják – különböznek mind a FPMV-k nyugat-európai befektetéseitől, mind pedig a fejlett világ multinacionális vállalatainak kelet-közép-európai befektetéseitől. A kutatás további újdonsága, hogy a strukturális, a makroökonómiai és az intézményi tényezők mellett a politikai tényezőket is beépíti az elemzésbe, mivel azok bizonyítottan fontos szerepet játszanak a feltörekvő piacok vállalatai befektetéseinek KKE-régióba történő bevonzásában.

KRTK-diagram1
KRTK-diagram2