Adamecz-Völgyi Anna, az ELKH KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének kutatója az oktatási mobilitást kutatja Angliában, a University College London (UCL) Social Research Institute-ban. A projektet Morag Henderson és Nikki Shure vezeti. Első közös tanulmányuk augusztusban jelent meg az Oxford Review of Education című folyóiratban. Azt vizsgálják, hogy az első generációs egyetemisták másként élik-e meg az egyetemi éveket, mint azok, akiknek diplomások a szülei. Az eredmények azt mutatják, hogy az első generációs egyetemisták több segítséget igényelnek az egyetemi tanulmányaik során.

A felsőoktatás alapvető fontosságú az egyes emberek és a társadalom számára egyaránt. Magasan képzett munkaerőt hoz létre, ami a gazdasági növekedés alapja, és a diplomát szerzettek számára számos pénzügyi és egyéb előnyt teremt. A diplomaszerzés a teljes életpálya alatt növeli a béreket, csökkenti a munkanélküliség valószínűségét, és még az egészség megőrzésében is szerepet játszik. Bár az egyetemi tanulmányok hasznossága megkérdőjelezhetetlen, és a diplomások aránya a legtöbb országban emelkedik, a diákok nem azonos esélyekkel jutnak be a felsőoktatásba. A hátrányos helyzetű fiatalok kisebb valószínűséggel mennek egyetemre, és számottevő a különbség a magasan iskolázott, magas jövedelmű, illetve az alacsonyan iskolázott, alacsony jövedelmű családokba született gyerekek felsőoktatási részvétele között. Angliában például a diplomás szülők gyerekei 80 százalékkal nagyobb valószínűséggel mennek egyetemre, mint azok a fiatalok, akik az elsők lennének a családjukban, ha diplomát szereznének. A hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatási részvételének ösztönzése nem csupán a társadalmi igazságosság és egyenlőség szempontjából fontos, hanem gazdasági érdek, ami nélkül egy ország értékes humán tőkét veszít, és mindez alááshatja gazdasági növekedését. Számos ország ezért explicit oktatáspolitikai célként fogalmazza meg, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok között is növelje a diplomások arányát. Angliában az ezt célzó oktatáspolitikai csomag 1998-ban indult, Widening Participation („Az egyetemi részvétel szélesítése”) néven, és segítségével 50 százalékra sikerült emelni a felsőoktatási részvételi arányt.

A 2020 augusztusában az Oxford Review of Education folyóiratban publikált cikk volt az első lektorált tanulmány a projektben, amelyet a Nuffield Alapítvány* finanszíroz. A szerzők egy longitudinális kohorszkutatás (Next Steps) adatait használják, amely 13-tól 25 éves korig követi olyan fiatalok mintáját, akik 1989–90-ben születtek. A fiatalok 27 százaléka szerzett diplomát 25 éves koráig, és kétharmaduk az első olyan a családban, aki egyetemre ment. A kutatók azt találták, hogy a nem-diplomás szülők gyerekei nemcsak kisebb valószínűséggel kezdenek felsőoktatási tanulmányokba, de ha egyetemre mennek, kisebb valószínűséggel választják a legjobb egyetemeket, és valamivel nagyobb valószínűséggel esnek ki onnan, mint a diplomás szülők gyerekei. Az első generációs egyetemisták a diplomás szülők gyerekeihez képest nagyobb valószínűséggel választanak olyan szakot, ami jó keresetet ígér és erősen kötődik a munkaerőpiachoz – például jogot vagy közgazdaságtant –, és kisebb valószínűséggel művészeteket vagy bölcsészetet.

Kérdés, hogy ezek a különbségek a munkaerőpiacon hogyan csapódnak le. Ezt a projekt további tanulmányaiban vizsgálják, ahogy azt is, hogy az első generációs státusz jó mércéje-e a hátrányos helyzetnek az egyetemi tanulmányok szempontjából, vagy hogy a különféle nem-kognitív készségek (személyiségjegyek) hogyan befolyásolják az oktatási mobilitást. A projekt eredményei várhatóan hozzájárulnak az angol oktatáspolitika formálásához és a felsőoktatás hatékonyságának növeléséhez. A kutatás első eredményeit számos akadémiai konferencián, szemináriumon és szakpolitikai döntéshozókból álló közönség előtt is bemutatták a szerzők: például a European Association of Labor Economics (EALE), a Society of Labor Economists (SOLE), a European Society of Population Economics (ESPE) és a Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület éves konferenciáin, a brit Oktatási Minisztériumban, valamint a Cardiff Egyetem, a Cambridge-i Egyetem, a KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet és a London School of Economics szemináriumain. A kutatásról írtak az Economics of Higher Education blogon, és a most megjelent tanulmányról többek között a Daily Telegraph és a Times Higher Education is beszámolt.

*A Nuffield Alapítvány egy jótékonysági szervezet, amelynek a célja a társadalmi jólét legszélesebb értelemben vett növelése. Oktatással és szociálpolitikával kapcsolatos kutatást és innovációt finanszíroz, valamint az oktatás, a tudomány és a társadalomtudományok kutatásának kapacitásépítésén dolgozik. Ezt a projektet a Nuffield Alapítvány finanszírozta (támogatásszám EDO / 43570). A szerzők állításai a saját véleményüket tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Alapítvány véleményével. További információ a www.nuffieldfoundation.org oldalon érhető el.

A hivatkozott cikk a következő:

Morag Henderson, Nikki Shure and Anna Adamecz-Völgyi: Moving on up: ‘first in family’ university graduates in England. Oxford Review of Education 2020. doi: 10.1080/03054985.2020.1784714