Az ELKH-ról

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkársága az Országgyűlés által 2019. augusztus 1-jén alapított, független költségvetési intézmény, amelyet a magyar tudományos élet alappillérét jelentő, központi finanszírozású, független kutatóhálózat irányítására és működtetésére hoztak létre. Az ELKH 13 tagú, független Irányító Testületének elnöke és tagjainak jelentős többsége akadémikus.

Az ELKH kutatóhálózat tizenegy kutatóközpontjának és hét kutatóintézetének, továbbá egyetemeken és más közintézményekben működő több mint 100 támogatott kutatócsoportjának kutatói a matematikai és természettudományok, az élettudományok, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományok legváltozatosabb területein végeznek alap- és alkalmazott kutatásokat.

Az ELKH-t Eötvös Lorándról, a világszerte elismert magyar természettudósról nevezték el, aki személyében jelképezi a humán és a természettudományok, valamint a kutatás és az innováció szoros kapcsolatát. Az ELKH a névadója szerteágazó tudományos munkássága révén kívánja kifejezni a kutatóhálózatban az elmúlt több mint egy évszázad alatt felhalmozott közös tudáskincs sokrétűségét, amelynek éppúgy fontos részét képezi a tudományos kutatás hagyományainak létrehozása, megőrzése és megújítása, mint a nagy társadalmi és gazdasági haszonnal bíró felfedezések, amelyek hozzájárulnak Magyarország jövőjének sikeréhez.

Az ELKH küldetése és jövőképe

Az ELKH küldetése, hogy a kutatói szabadság megőrzése mellett biztosítsa az államilag finanszírozott kutatóhálózat átláthatóbb, hatékonyabb és eredményesebb működését, továbbá az alap- és az alkalmazott kutatások lehető legmagasabb színvonalon történő végzését, a kiválósági szempontok szem előtt tartásával.

Küldetésünk részeként támogatjuk az alapkutatások eredményeinek minél szélesebb körű hasznosítására irányuló törekvéseket, amelyek hozzájárulhatnak a hazai, illetve a globális társadalmi és környezeti kihívások megoldásához. Ösztönözzük a kutatás-fejlesztési ágazat hazai és nemzetközi tagjai közötti együttműködést, amely egyben segíti a magyar gazdaság versenyképességének erősítését. Támogatjuk Magyarország az irányú törekvéseit, hogy a kutatás-fejlesztés terén Európa és a világ élvonalába kerüljön.

Jövőképünk stratégiai dimenzióját jelenti a társadalmi küldetéssel rendelkező, kihívásvezérelt kutatások kezdeményezése, a társadalmi tőke gyarapítása, megújítása és megnyitása a nagyvilág számára, legyen szó a történeti tudásunkról, kultúránkról vagy természeti erőforrásainkról.