Nemzetközi Tanácsadó Testület

Az ELKH Nemzetközi Tanácsadó Testülete (a továbbiakban: Nemzetközi Tanácsadó Testület) az Irányító Testület és a Tudományos Tanács munkáját segítő, nemzetközileg elismert külföldi kutatókból álló testület, tíz tagját az Irányító Testület, illetve a kutatóhelyek fele-fele arányban tett javaslatára az ELKH elnöke kéri fel.

 • A Nemzetközi Tanácsadó Testület a KFI tv. 42/F. § (1) bekezdésében meghatározott feladataként segíti az Irányító Testület és a Tudományos Tanács munkáját, közreműködik az ELKH rendszeres, tudományos és szervezeti teljesítménymérésében.
 • A Nemzetközi Tanácsadó Testület működésének részletes szabályait ügyrendjében határozza meg, amelyet az Irányító Testület hagy jóvá.
 • Nemzetközi Tanácsadó Testület feladat- és hatáskörében:
  • véleményezi az Irányító Testület, az ELKH elnöke vagy az ELKH főtitkára által részére véleményezésre megküldött előterjesztéseket,
  • értékeli a kutatóközpontok, kutatóintézetek és a támogatott kutatócsoportok szakmai beszámolóit, tevékenységét, teljesítményét és irányítási rendszerét,
  • közreműködik a kutatóhálózat feladatainak ellátásához és hatékonyságának növeléséhez szükséges döntések előkészítésében,
  • ajánlásokat fogalmaz meg az ELKH kutatóhelyeit érintő stratégiai kérdésekben, valamint a magyar kutatók nemzetközi beágyazottságának erősítése érdekében,
  • elősegíti az ELKH Titkárság nemzetközi kapcsolatainak kibővítését az európai és tengerentúli kutatásirányító szervezetekkel,
  • ellátja a szervezeti és működési szabályzatban foglalt egyéb feladatokat.
.
Document
Nemzetközi Tanácsadó Testület tagjai.pdf
PDF dokumentum | 85.42 KB