Kutatási hálózat

Az ELKH tizenegy kutatóközpontjának és hét kutatóintézetének, továbbá egyetemeken és más közintézményekben működő 116, támogatott kutatócsoportjának kutatói a matematikai és természettudományok, az élettudományok, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományok legváltozatosabb területein végeznek alap- és alkalmazott kutatásokat.

Kutatóközpontok

Agrártudományi Kutatóközpont (ATK)

Az Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) 2012-ben jött létre több nagy múltú kutatóintézet egyesülésével. Kutatási portfóliója lefedi az agrártudomány, a környezetgazdálkodás és környezetvédelem területeinek széles körét…

Bővebb információ

Ökológiai Kutatóközpont (ÖK)

Az Ökológiai Kutatóközpont fő feladata a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák magas színvonalú kutatása, beleértve a vízi és szárazföldi élővilágot. Az intézmény elsősorban ökológiai kutatásoknak ad otthont, de számos vizsgálat kapcsolódik a mező- és erdőgazdálkodás biodiverzitásra kifejtett hatásához…

Bővebb információ

Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK)

A nemzetközileg elismert magyar élettudományi kutatások meghatározó intézménye a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK). Az 1973-ban alapított SZBK négy intézete – a Biofizikai, a Biokémiai, a Genetikai és a Növénybiológiai Intézet – mintegy 260 kutatót foglalkoztat, akiknek munkáját rangos nemzetközi…

Bővebb információ

Természettudományi Kutatóközpont (TTK)

A Természettudományi Kutatóközpont kutatói multidiszciplináris természettudományi kutatásokat végeznek többek között a szerves kémia, az anyag- és környezetkémia, az enzimológia, valamint a kognitív idegtudományok és a pszichológia terén. Kiemelt jelentőségűek a környezetterhelést csökkentő eljárások…

Bővebb információ

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK)

A kutatóközpont alaptevékenysége csillagászati és földtudományi (földrajzi, földtani, geokémiai és geofizikai), valamint felfedező kutatások (alapkutatások) végzése, eredményeinek felhasználásra való előkészítése, illetőleg közzététele; a felfedező kutatáshoz szükséges elméleti vizsgálatok…

Bővebb információ

Energiatudományi Kutatóközpont (EK)

Az Energiatudományi Kutatóközpont küldetése, hogy nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokat folytasson az anyagtudomány terén, különös hangsúlyt fektetve a magyar nukleáris biztonsági szaktudás folyamatos elmélyítésére. Fő feladatai és kutatási területei

Bővebb információ

Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK)

A Wigner Fizikai Kutatóközpont az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egyik legnagyobb létszámú, fizikával foglalkozó kutatóközpontja. Küldetése, hogy felfedező jellegű kísérleti fizikai kutatásokat folytasson helyi laboratóriumokban, hazai bázisú, valamint…

Bővebb információ

Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK)

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) nemzetközi színvonalú és beágyazottságú alapkutatásokat folytat a filozófia, az irodalomtudomány, a művészettörténet, a néprajztudomány, a régészet, a történettudomány és a zenetudomány területén. A BTK-t alkotó kilenc intézet…

Bővebb információ

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK)

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a 21. századi magyar közgazdasági és regionális kutatások élvonalbeli tudományos központja, amely három intézet munkáját koordinálja: a Közgazdaság-tudományi Intézetét, a Regionális Kutatások Intézetét és a Világgazdasági Intézetét. A kutatóközpont…

Bővebb információ

Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK)

A Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) működésének célja a magyar nyelvészet valamennyi területének művelése, továbbá általános, kísérletes és alkalmazott nyelvészeti kutatások végzése. Az NYTK kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következő területekkel és kutatási feladatokkal…

Bővebb információ

Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK)

A négy intézetet és két kutatócsoportot magában foglaló Társadalomtudományi Kutatóközpont alaptevékenysége elméleti, empirikus és összehasonlító kutatások folytatása a jogtudomány, a kisebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén. Missziója a társadalmi folyamatok elemzése, naprakész…

Bővebb információ

Kutatóintézetek

Atommagkutató Intézet (ATOMKI)

Az Atommagkutató Intézet (ATOMKI) 1954-ben jött létre Debrecenben. Alapító igazgatója Szalay Sándor, aki már akkor nagy hangsúlyt fektetett az interdiszciplináris kutatásokra. Az intézet tehát már a kezdetektől nem kizárólag fizikával (mag-, atom-, részecske-, vákuum-, felület-, kvantumfizika) foglalkozik…

Bővebb információ

Állatorvostudományi Kutatóintézet (ÁTKI)

Az intézet az állatorvos-tudomány egyetlen hazai főhivatású kutatóhelye, e terület molekuláris mikrobiológiai kutatási bázisa. Legfőbb feladata alapkutatások végzése az állategészségügyi szempontból jelentős kórokozók (vírusok, baktériumok, paraziták) jobb megismerése céljával. További feladata…

Bővebb információ

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI)

A tihanyi székhelyű Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) az ország legnagyobb múltú biológiai kutatóintézete. Fő feladatai közé tartozik az édesvizek környezettani kutatása, a Balaton és vízgyűjtője élővilágának feltárása, annak tér- és időbeli változásainak, életfolyamatainak, anyagforgalmi…

Bővebb információ

Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (FI)

Az intézetben zajló geodéziai és geofizikai alapkutatások tárgya a Föld-rendszer fizikai állapotának és folyamatainak megfigyelése, modellezése, értelmezése, valamint az ezekhez kapcsolódó elméleti (matematikai, fizikai) és gyakorlati módszerek, vizsgálati eszközök fejlesztése, létrehozása. Az alapfeladatok körébe…

Bővebb információ

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI)

A KOKI tevékenységének középpontjában az idegtudományi alapkutatások állnak, így az idegingerület-átvitel, a tanulás és emlékezés, a viselkedés, az öregedéssel összefüggő és epilepsziás agyi károsodás, valamint a hormonkiválasztás központi és környéki idegrendszeri szabályozás kutatása. A kutatócsoportok…

Bővebb információ

Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet (Rényi Intézet)

Az 1950-ben alapított intézet Rényi Alfrédről kapta a nevét, aki 1970-ben bekövetkezett haláláig 20 évig vezette az intézményt. A kutatóintézet 2001-ben elnyerte az Európai Unió Kiválósági Központja címet. Alaptevékenysége kiterjed a tervszerű kutatások folytatására a matematika és alkalmazásai különböző területein…

Bővebb információ

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI)

A Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) az ország legnagyobb és legsikeresebb informatikai kutatóintézete. A SZTAKI a tágan értelmezett informatika tudományának műhelye, az információtechnológia, a számítástudomány és rokonterületeinek nemzeti kutatóbázisa. Elsősorban az informatika…

Bővebb információ

ELKH támogatott kutatócsoportok

Támogatott Kutatócsoportok Irodája

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz a kutatóközpontokon és kutatóintézeteken felül jelenleg 116, egyetemeken, illetve egyéb közintézményekben működő önálló kutatócsoport tartozik. E csoportok támogatott kutatócsoport formájában nyerhetnek el támogatást a kutatásaikra. Vezetőik egyetemi, illetve közintézményi dolgozók, tagjaik pedig az ELKH alkalmazásában álló kutatók. A csoportok működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI) látja el.

A TKI-hoz tartozó kutatócsoportok a matematikai és természettudományok, az élettudományok, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományok változatos területein végzik kutatásaikat. Szerves kapcsolatot jelentenek az ELKH és a hazai nagy kutatóegyetemek között, megteremtve ezzel a magasabb szintű, kiválósági együttműködések alapjait.

Egyes kutatások például a biodiverzitás megóvásával, a fehérje- és peptidrendszerek atomi szintű vizsgálatával, vagy az egészségünkhöz köthető fejlesztésekkel, mások a Balaton vízgazdálkodási kérdéseivel, az exobolygók részletes megismerésével, vagy új kompozitanyagok, valamint arany nanoklaszterek fejlesztésével foglalkoznak. Számos csoport végez a magyar történelem és nyelv területén nélkülözhetetlen kutatásokat, ezek közül az elméleti nyelvészet kérdéseit, vagy az értékes tudományos eredménynek tekinthető Anjou-kori, illetve Zsigmondkori Oklevéltár kötetek publikálását érdemes kiemelni. Ezenfelül a támogatott kutatócsoportok további népszerű és fontos társadalomtudományi kérdéseket vizsgálnak: példaként említhetjük a 11. század nyelvemlékeinek a feltárását, vagy a magyar fiatalok egészségkárosító magatartásaival kapcsolatos kutatásokat.