Megjelent az ELKH-OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport által elkészített Esztergomi kódexkatalógus német nyelvű kötete

Hírek

Az ELKH-OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport kutatómunkájának eredményeként készült el Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Simor Könyvtár és a Városi Könyvtár kódexei című kódexkatalógus, melynek immár német nyelvű kiadása is megjelent. Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Akadémiai Kiadó és az Országos Széchényi Könyvtár által kiadott kötet a mai Esztergom nagy könyvgyűjteményeiben őrzött jelentős kódexek tudományos igényességgel készült leíró katalógusa. Szerzői Körmendy Kinga, Lauf Judit, Madas Edit és Sarbak Gábor, a fordítás Vizkelety András munkája, a köteteket Madas Edit szerkesztette. A 2021-ben megjelent magyar és az új német nyelvű változat közös bemutatóját 2023. február 20-án tartották a kutatócsoportnak is otthont adó OSZK-ban.

A bemutatón Szovák Kornél, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézetének igazgatója elmondta: a legmagasabb tudományos követelményeknek megfelelő katalógus amellett, hogy kidolgozta a kodikológia magyar tudományos szaknyelvét, olvasmányos is. Irányadó a munka, eddig ugyanis nem állt rendelkezésre olyan kézikönyv, amely a kódexek leírásait a hazai kutatás számára magyar nyelven hozzáférhetővé tette, minthogy kezdetben latin, majd német nyelven készültek ezek a munkák.

Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója köszöntőbeszédében kiemelte, hogy a kutatócsoport munkájával sokat tesz a középkori magyar írásbeliség és könyvkultúra láthatóságáért. Az immár németül is megjelent kódexkatalógus felhívja a figyelmet a három esztergomi könyvtár eddig sokak számára láthatatlan kincseire, elhelyezve azokat a magyar és a nemzetközi tudományosság horizontján.

A kutatócsoportnak otthont adó OSZK a kulturális ágazatban egyre erősödő innovációs folyamat egyik legfontosabb letéteményese, melynek értékmentő és értékteremtő munkájához a kormányzat biztosítja a megfelelő feltételeket ‒ hangsúlyozta a kötetbemutatón a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára, Závogyán Magdolna. Hozzátette: az Esztergomi kódexkatalógus jó példája annak, miként lehet a nemzeti kincseket elérhetővé tenni a jelen és a jövő kutatói számára. A kötet óriási értéke az a felemelő gondosság, megbecsülés és büszkeség, amellyel az ELKH és az OSZK közös kutatócsoportjának tagjai a katalógus alapját jelentő kincsekhez nyúltak.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek emlékeztetett arra, hogy ez a kiválóan pontos és részletes, szakszerű és gazdag kódexkatalógus mintegy tizenöt év kutatómunkájának eredménye. Mint hozzátette, a Fragmenta et Codices Kutatócsoport tagjainál senki sem oldhatta volna meg jobban ezt a feladatot, munkájuk világszínvonalat képvisel.

Madas Edit akadémikus a kutatócsoport nevében köszönetet mondott az OSZK és az ELKH támogatásáért, Vizkelety András munkáját méltatva pedig kiemelte: a kötet német verziója nem egyszerű fordítása a magyarnak, hanem azon messze túlmutató adaptálása.