Interdiszciplináris klímavédelmi kutatások témakörben szervezett workshopot az ELKH Titkárság brit kutatási szervezetekkel együttműködésben

Hírek

Az interdiszciplináris klímavédelmi kutatások témakörében, a tudásmegosztás céljával szervezett online workshopot 2021. február 25-én az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága, a Tyndall Centre for Climate Change Research, valamint a Center for Climate Change and Social Transformations (CAST) brit szervezetekkel együttműködésben.

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) stratégiai céljai közé tartozik a nemzetközi kutatás-fejlesztés élvonalához való felzárkózás, a nemzetközi kapcsolatépítés, és a kutatóhálózat nemzetközi láthatóságának erősítése. E törekvések támogatása érdekében került sor a „Best Practices with Interdisciplinary Climate Research” című nemzetközi workshopra. Az esemény célja az interdiszciplináris klímavédelmi kutatások legjobb egyesült királyságbeli gyakorlatainak bemutatása, valamint az éghajlatváltozás és az annak hatásai ellen folytatott küzdelem terén jelenleg zajló hazai kutatások ismertetése volt.  Az eseményen három brit szakértő és az ELKH három intézetének (ÖK, SZBK, ATK) vezető kutatói is előadást tartottak, amelyet panelbeszélgetés követett. A budapesti Brit Nagykövetség pénzügyi támogatásával létrejött rendezvényen közel 80 fő vett részt.

A 21. század új tudományos kihívásaira adott válaszok egyik kulcsszava az interdiszciplinaritás. Ma már nem elég, ha a tudósok a maguk jól behatárolt területén elmélyült vizsgálatokat végeznek. Más távlatokat, magasabb szintű eredményeket tesz lehetővé a több tudományág összefogásával folyó kutatás.

Az éghajlattal és a fenntartható környezettel kapcsolatos kutatások az ELKH kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájának alapvető fontosságú részét képezik. Az ELKH tíz kutatóközpontjának és öt önálló kutatóintézetének többsége aktív szerepet vállal a klímaváltozás folyamatának megértése, az okozott változások feltárása, a folyamat mérséklése, illetve a kedvezőtlen hatásokhoz való alkalmazkodás elősegítése érdekében folyó kutatásokban. Céljuk hármas: egyrészt élvonalbeli alapkutatást művelni, másrészt kiváló minőségű adatszolgáltatást- és elemzéseket végezni, harmadrészt tudásalapú tanácsot adni a döntéshozók számára a nehézségek leküzdéséhez.

A workshopon az ELKH kutatóhálózat munkatársai mellett részt vettek Tét attasék, az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselői, néhány hazai, brit, indiai, olaszországi egyetem, egyesület professzorai, kutatói és diákjai is.

A rendezvény angol nyelvű programja további részletes információkkal elérhető itt.

A workshopról készült videófelvétel elérhető itt.