Eredményesen zárult a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács ülése

Hírek
Az NKFI Hivatal adott otthont a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács (NTT) 2021. december 6-ai ülésének.

Az ülésen Prof. Dr. Palkovics László, a Tanács elnöke átfogó képet adott a Tanács tagjainak a hazai KFI rendszer elemeiről és azok összehangolt működtetéséről, valamint a kapcsolódó intézkedésekről.

A Tanács döntésében támogatta az NKFI Alap 2022. évre tervezett Programstratégiáját, amely megalapozza a jövő évi hazai KFI pályázatokat, ezzel biztosítva az elért szakpolitikai eredmények további megerősítését.

Prof. Dr. Maróth Miklós, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnökének személyében új taggal bővült a Tanács, akinek megbízólevelét Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter adta át. A Tanácsban képviselteti magát mind a tudományos, mind a vállalkozási, mind az állami szektor, összhangban a tudománypolitikai ún. triple helix koncepcióval, amely a három fő szektor (vállalkozások, kutató intézmények, kormányzat) együttműködésében látja az innováció megerősítésének kulcsát.

NTT_ules
Prof. Dr. Maróth Miklós és Prof. Dr. Palkovics László
NTT_ules_2021.12.06.1a_900x600
A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács 2021. december 6-i ülése

Forrás: www.nkfih.gov.hu