Dudás Barbara, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézetének (BTK MI) tudományos segédmunkatársa szerkesztésében megjelent az intézet legújabb kiadványa, A színek mestere ‒ Bartha László festőművész és illusztrátor levelezéséből. A kötetben közreadott, az 1930-as évek eleje és az 1980-as évek közepe között írt levelek elsősorban szakmai kérdéseket boncolgatnak, bemutatva a művész életének legfontosabb állomásait, problémáit, szereplőit és eseményeit. A 320 oldalas, 57 oldal fekete-fehér és színes képmellékletet tartalmazó kiadvány célja a levelek segítségével közelebb hozni Bartha László gazdag, ám lassan mégis feledésbe merülő életművét a mai közönséghez, egyben egyfajta forráskiadványként betekintést nyújtani a korszak művészeti életének működésébe.

Bartha László (1908–1998) erdélyi születésű festőművész és illusztrátor pályája több mint húsz éve lezárult, életművének átfogó feldolgozása azonban a mai napig nem történt meg. A most megjelent kötetben olyan, kéziratos formában fennmaradt, korábban soha nem publikált levelei olvashatók, melyeket első feleségének, a szintén festőművész Karácsonyi Irénnek, illetve iparművész lányának, Bartha Ágnesnek írt művésztelepekről, külföldi ösztöndíjas utakról, szakmai és családi utazásokról, valamint vidéki otthonából. Az 1930-as évek eleje és az 1980-as évek közepe között írt levelek elsősorban szakmai kérdéseket boncolgatnak, bemutatva Bartha életének legfontosabb állomásait, problémáit, szereplőit és eseményeit.

A kötet végén a festőművész életének főbb eseményeit, csoportos és egyéni kiállításokat és egyéb szakmai megbízásokat felsoroló, évekre lebontott biográfia is olvasható. A levelekben szereplő személyek a kötet végén található fejezetben lexikonszócikk-szerűen kerülnek bemutatásra, végül egy családi fotókból és színes képmellékletből álló válogatás zárja a kiadványt. A kötet célja a levelek segítségével közelebb hozni Bartha gazdag, ám lassan mégis feledésbe merülő életművét a mai közönséghez, egyben egyfajta forráskiadványként, a művész szubjektív szemüvegén keresztül betekintést nyújtani egy ellentmondásoktól sem mentes korszak művészeti életének működésébe.

A kötetet összeállította, jegyzetekkel ellátta, a bevezetőt és a függelékeket írta: Dudás Barbara, a BTK Művészettörténeti Intézet tudományos segédmunkatársa.