ELKH támogatott kutatócsoportok

Támogatott Kutatócsoportok Irodája

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz a kutatóközpontokon és kutatóintézeteken felül jelenleg 116, egyetemeken, illetve egyéb közintézményekben működő önálló kutatócsoport tartozik. E csoportok támogatott kutatócsoport formájában nyerhetnek el támogatást a kutatásaikra. Vezetőik egyetemi, illetve közintézményi dolgozók, tagjaik pedig az ELKH alkalmazásában álló kutatók. A csoportok működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI) látja el.

A TKI-hoz tartozó kutatócsoportok a matematikai és természettudományok, az élettudományok, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományok változatos területein végzik kutatásaikat. Szerves kapcsolatot jelentenek az ELKH és a hazai nagy kutatóegyetemek között, megteremtve ezzel a magasabb szintű, kiválósági együttműködések alapjait.

Egyes kutatások például a biodiverzitás megóvásával, a fehérje- és peptidrendszerek atomi szintű vizsgálatával vagy az egészségünkhöz köthető fejlesztésekkel, mások a Balaton vízgazdálkodási kérdéseivel, az exobolygók részletes megismerésével vagy új kompozitanyagok, valamint arany nanoklaszterek fejlesztésével foglalkoznak. Számos csoport végez a magyar történelem és nyelv területén nélkülözhetetlen kutatásokat, ezek közül az elméleti nyelvészet kérdéseit, vagy az értékes tudományos eredménynek tekinthető Anjou-kori, illetve Zsigmondkori Oklevéltár kötetek publikálását érdemes kiemelni. Ezenfelül a támogatott kutatócsoportok további népszerű és fontos társadalomtudományi kérdéseket vizsgálnak: példaként említhetjük a 11. század nyelvemlékeinek a feltárását, vagy a magyar fiatalok egészségkárosító magatartásaival kapcsolatos kutatásokat.

A 2022. július 1. – 2027. június 30. közötti időszakban támogatott kutatócsoportok:

 
A 2019. július 1. – 2024. június 30. közötti időszakban támogatott kutatócsoportok:

A TKI szervezete és a munkatársak elérhetősége

Igazgató

Ács Attila
Tel.: +36 1 411 6141
E-mail: acs.attila[kukac]tki-office.hu

Gazdasági igazgató

Berzéné Pénzes Ilona
Tel.: +36 1 411 6144
E-mail: berzene.ilona[kukac]tki.mta.hu

Titkárság

Pallagi Petra
Tel.: +36 1 411 6146
E-mail: pallagi.petra[kukac]tki.mta.hu

Bér és Munkaügy

Auróri Anikó
Tel.: +36 1 411 6169
E-mail: aurori.aniko[kukac]tki.mta.hu

Derdák Gézáné
Tel.: +36 1 411 6168
E-mail: derdak.lidia[kukac]tki.mta.hu

Bereczky Anna Mária
Tel.: +36 1 411 6172
E-mail: bereczky.anna[kukac]tki.mta.hu

Szilágyi Elvira
Tel.: +36 1 411 6100/202
E-mail: szilagyi.elvira[kukac]tki.mta.hu

Szűcsné Joó Hajnalka
Tel.: +36 1 411 6174
E-mail: szucsne.hajnalka[kukac]tki.mta.hu

Pénzügy

Székelyhidi Györgyi
Tel.: +36 1 411 6182
E-mail: szekelyhidi.gyorgyi[kukac]tki.mta.hu

Bartha Mária
Tel.: +36 1 411 6100/867
E-mail: bartha.maria[kukac]tki.mta.hu

Bereczki Lászlóné
Tel.: +36 1 411 6100/410
E-mail: bereczki.eva[kukac]tki.mta.hu

Bozsik Mária
Tel.: +36 1 411 6181
E-mail: bozsik.maria[kukac]tki.mta.hu

Haranginé Varga Ildikó
Tel.: +36 1 411 6160
E-mail: varga.ildiko[kukac]tki.mta.hu

Számvitel

Gellénné Kamuti Katalin
Tel.: +36 1 411 6100/866
E-mail: kamuti.katalin[kukac]tki.mta.hu

Kigyósi Józsefné
Tel.: +36 1 411 6186
E-mail: kigyosi.jozsefne[kukac]tki.mta.hu

Kovács Melinda
Tel.: +36 1 411 6100/871
E-mail: kovacs.melinda[kukac]tki.mta.hu

Pfiszterer Ramóna
Tel.: +36 1 411 6100/866
E-mail: pfiszterer.ramona[kukac]tki.mta.hu

Tárgyieszköz-nyilvántartás

Marton Rózsa
Tel.: +36 1 411 6100/423
E-mail: marton.rozsa[kukac]tki.mta.hu

Gellén András
Tel.: +36 1 411 6100/154
E-mail: gellen.andras[kukac]tki.mta.hu

Közbeszerzés

Somogyi Éva
Tel.: +36 1 411 6100/203
E-mail: somogyi.eva[kukac]tki.mta.hu

Lapu Mónika
Tel.: +36 1 411 6309
E-mail: lapu.monika[kukac]tki.mta.hu

Informatikus

Czoller Zoltán
Tel.: +36 1 411 6100/572
E-mail: czoller.zoltan[kukac]tki.mta.hu

Pályázatkezelő iroda

Mezei Anna
Tel.: +36 1 411 6310
E-mail: mezei.anna[kukac]tki-office.hu

Kürti Anita
Tel.: +36 1 411 6100/872
E-mail: kurti.anita[kukac]tki.mta.hu