Együttműködések

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat csatlakozott a HRDA-hoz

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága 2020. május 21-én csatlakozott a kutatási adatok kezelését támogató globális Research Data Alliance (RDA) Európai tagozatának magyarországi szervezetéhez, a HRDA-hoz.

A HRDA legfőbb célkitűzése, hogy támogassa és fejlessze a kutatásiadat-kezeléssel foglalkozó magyar közösséget. Ennek keretében tanácsadást nyújt a tudományos adatok egységesítésével, illetve azok hazai, valamint nemzetközi megosztásával kapcsolatban.Az RDA küldetése, hogy támogassa a kutatókat abban, hogy adataikat iparágakon, szakterületeken és országokon átívelően megoszthassák, amellyel kibővülnek a jelentős társadalmi kihívásokra adható válaszok lehetőségei. Az RDA megalapította a Research Data Alliance Foundation nonprofit alapítványát, amely jogi képviseletet nyújt a kutatásiadat-kezeléssel foglalkozó közösségnek. Az alapítvány célkitűzése, hogy az adatkezelésben támogassa a FAIR alapelvek érvényesülését, és segítse az európai uniós pályázatokon való sikeres részvételt.

A HRDA céljai megegyeznek az ELKH Titkárságának törekvéseivel, amelyek között kiemelt szerepet tölt be a hazai kutatásiadat-infrastruktúra kiépítésének előmozdítása és szakmai támogatása, a kutatásiadat-kezelés fejlesztése, valamint jó gyakorlatainak elterjesztése Magyarországon. Az együttműködés segíti az ELKH-t abban, hogy növelhesse a kutatóhelyek külsőforrás-bevonó képességét, ösztönözhesse a nemzetközi együttműködéseket, és fokozhassa az európai uniós projektekben való részvételt.