Az Atommagkutató Intézet (Atomki) 1954-ben jött létre Debrecenben. Alapító igazgatója Szalay Sándor, aki már akkor nagy hangsúlyt fektetett az interdiszciplináris kutatásokra. Az intézet tehát már a kezdetektől nem kizárólag fizikával (mag-, atom-, részecske-, vákuum-, felület-, kvantumfizika) foglalkozik, hanem ahhoz kapcsolódó egyéb tudományokkal is (radiokémia, orvosi képalkotás, űrkutatás, vízkutatás, környezet- és örökségtudomány). Az Atomki rendelkezik hazánkban a legtöbb részecskegyorsító berendezéssel.

Elérhetőségek

Igazgató: Dr. Dombrádi Zsolt