Az ELKH két kutatója is felkerült a Clarivate legtöbbet hivatkozott kutatókat felsoroló globális listájára 2022-ben

Hírek

A Clarivate 2022-ben öt magyar tudóst sorolt a Highly Cited Researchers™ (kiemelten hivatkozott kutatók) közé (Web of Science, Clarivate). Az ELKH kutatói közül idén Dr. Győrffy Balázs, az ELKH Természettudományi Kutatóközpontban (TTK) működő Onkológiai Biomarker Kutatócsoport vezetője, a Semmelweis Egyetem (SE) Bioinformatikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, valamint Prof. Dr. Szolnoki Attila, az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont (EK) Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének tudományos tanácsadója, a statisztikus fizika szakterületének kutatója kapta meg a címet, utóbbi immár ötödik alkalommal. Az oklevél elismeri, hogy Győrffy Balázs és Szolnoki Attila 2022-ben a több tudományterületet együttesen számba vevő cross-field kategóriában a legtöbbet hivatkozott kutatók egy százalékába tartozik.

.

Győrffy Balázs

Győrffy Balázs fő kutatási területe a genomszintű adatok alkalmazása a rosszindulatú daganatos betegek túlélésének és terápiás válaszának előrejelzésére. Kutatócsoportjával olyan biomarkereket ‒ jelzőmolekulákat ‒ keres, amelyek alkalmazásával hatékonyabbá tehető ezen betegségek kezelése. Kutatásaik célja a rosszindulatú daganatos betegségek kezelése során hasznosítható új prognosztikus és prediktív biomarkerek azonosítása genomszintű adatok vizsgálatával: előbbiek a várható túlélést, utóbbiak pedig az egy-egy konkrét gyógyszerre adott választ jelzik előre. Az azonosított biomarkereket egyaránt tesztelik sejtkultúrás kísérletekben és klinikai vizsgálatok során.

A kutatócsoport terveiben szerepel világháló-alapú programok létrehozása is, amelyek automatizált módon más kutatók számára is lehetővé teszik az onkológiai biomarkerek azonosítását. Győrffy Balázs kutatásaival a hazai kedvezőtlen daganatos halálozási mutatók javulásához szeretne hozzájárulni, és arra törekszik, hogy Magyarország kiemelkedő eredményeket érhessen el a rákellenes küzdelemben.

.

Szolnoki Attila

Szolnoki Attila kutatói pályafutása kezdetén a szilárdtestekben megfigyelhető nem-egyensúlyi jelenségeket vizsgálta a statisztikus fizika módszereivel. A kiemelkedően magas nemzetközi elismerés annak köszönhető, hogy ezek a módszerek eredményesen használhatók az evolúciós játékelméletben, amely mára egységes matematikai hátteret ad a jelenségek megértéséhez a biológiában, a közgazdaságtanban és az emberi viselkedés kutatásában.

Szolnoki Attila tudományos munkájának legfontosabb területe a közösség számára hasznos együttműködést segítő hatások felderítése az önzés, az élősködés, illetve a potyázás ellenében. Ezek a hatások jelen vannak a mindennapi életünkben – például a közlekedési dugók kialakulásában –, de az emberiség jövőjét fenyegető legfontosabb területeket is érintik. Az élősködés és az együttműködés közötti küzdelem eredménye a klímaváltozás, a szegények és gazdagok közötti különbség növekedése, illetve a jelenlegi járvány elleni küzdelemben felszínre került nehézségek. A témakörben írt cikkeiben a kutató elemezte a kapcsolatrendszer, a tekintély, a büntetés és jutalmazás, a többségi viselkedés követése, az információátadás, a társulás, illetve számos további tulajdonság hatását az együttműködés gyakoriságára.

A Clarivate által évente összeállított listán (Highly Cited Researchers™) 2022-ben közel 7000 kutató szerepel, akik 2011 és 2021 között megjelent tudományos közleményeik alapján a legtöbb idézettséggel rendelkeztek (top 1%) saját szakterületükön. Az elit kutatói adatbázisba csak megközelítőleg minden ezredik tudós kerülhet be a tudományos világból.

Győrffy Balázs és Szolnoki Attila mellett Magyarországról Demetrovics Zsolt pszichológus, addiktológus, kulturális antropológus, az ELTE Pszichológiai Intézet egyetemi tanára, Horváth Tamás állatorvos, a Yale Egyetem és az Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE) Anatómiai és Szövettani Tanszékének oktatója, valamint Ferdinandy Péter farmakológus, a Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet igazgatója szerepel még a Clarivate Science 2022-es Highly Cited Researchers™ listáján.