A négy intézetet és két kutatócsoportot magában foglaló Társadalomtudományi Kutatóközpont alaptevékenysége elméleti, empirikus és összehasonlító kutatások folytatása a jogtudomány, a kisebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén. Missziója a társadalmi folyamatok elemzése, naprakész adatok gyűjtése, feldolgozása és közzététele, az elemzési módszerek állandó fejlesztése és alkalmazása, a társadalmi jelenségek értelmezésére új fogalmak, elméletek kidolgozása és tesztelése a tudomány nemzetközi normái alapján. A kutatóközpont tanácsadó és szakértői tevékenységet is folytat, kutatási infrastruktúrát, szabad hozzáférésű adatbázisokat szolgáltat a társadalom számára, valamint tudományos folyóiratokat ad ki.

A naprakész adatok gyűjtése és az elemzési módszerek fejlesztése olyan kutatói kapacitást biztosít, amely egyszerre erőforrás és közvagyon: bármikor bevethető és alkalmas sokféle társadalmi kérdés megválaszolására. A kutatások, adatok és módszerek a hazai felsőoktatás és a kormányzati közpolitika-alkotás számára is felbecsülhetetlen értéket jelentenek.

Intézetek és kutatócsoportok

Jogtudományi Intézet: az európai jog és a magyar jogrendszer; az üzleti és magánjog aktuális kérdései; a környezetvédelmi jog a 21. század elején; joguralom és a magyar jogrend; emberi jogok és nemzetközi viszonyok egy globalizálódó világban; a jogrendszer elméletének általános kérdései.

Kisebbségkutató Intézet: a Magyarországon élő kisebbségek; magyar kisebbségek a szomszédos országokban; a magyar diaszpóra Európában és a tengeren túl; roma lakosság a régióban; judaisztika, migrációs kutatások.

Politikatudományi Intézet: politikatudományi alapkutatások a politikai viselkedés, a politikai aktorok és folyamatok vizsgálata, kormányzás és a közpolitika, demokrácia- és politikaelmélet területén; alkalmazott és közpolitika-orientált kutatások, a politikatudomány új módszereinek (szövegbányászat, big data) alkalmazása.

Szociológiai Intézet: társadalmi folyamatok empirikus vizsgálata; város és vidék; környezetszociológia, családszociológia, hálózatelemzés, társadalmi csoportok, konfliktusok és integráció, társadalmi egyenlőtlenségek és közpolitika, családformák és társadalmi nemek, kvalitatív szociológiai módszerek, emlékezet, kultúra, érték.

Számítógépes Társadalomtudomány – RECENS Kutatócsoport: társadalmi hálózatok, negatív kapcsolatok, státusverseny, szerkezeti egyensúly, együttműködés, iskolai teljesítmény, romaintegrációs módszerek: hálózatipanel-adatok, ágensalapú modellek, laboratóriumi kísérletek, történelmi hálózatok és politikai hatalmi kapcsolatok.

Gyerekesély-kutató Csoport: gyermekszegénység; a térségi Gyerekesély program megvalósításának módszertani támogatása; a gyermekes családok szükségleteinek felmérésére készülő kérdőíves vizsgálatok szakmai-módszertani segítése; mérőszámok kidolgozása a helyi projektekhez kapcsolódó tevékenységek monitorozásához; online monitoring rendszer fejlesztése és működtetése.

Elérhetőségek

Főigazgató: Dr. Boda Zsolt