Szegedi Biológiai Kutatóközpont

A nemzetközileg elismert magyar élettudományi kutatások meghatározó intézménye a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK). Az 1973-ban alapított SZBK négy intézete – a Biofizikai, Biokémiai, Genetikai, Növénybiológiai Intézet – mintegy 260 kutatót foglalkoztat, akiknek munkáját rangos nemzetközi tudományos közlemények és szabadalmak fémjelzik. A kutatott témák a molekuláris és sejtbiológia számos területét ölelik fel, s a baktériumok ipari hasznosításától a termesztett növények irányított nemesítésén át az emberi egészség és a környezetvédelem kérdéséig terjednek. Az SZBK döntően a tudományos alapkutatások műhelye, de az SZBK kutatói kezdeményező szerepet játszanak biotechnológiai vállalkozások életre hívásában és menedzselésében, valamint oktatási feladatok ellátásában is. Az SZBK eredményes működését, a kutatások magas színvonalát az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet (EMBO) is elismerte és a Központot az EU 2000-ben az Európai Unió Kiválósági Központja címmel jutalmazta.

Intézetek

  • Biofizikai Intézet
  • Biokémiai Intézet
  • Genetikai Intézet
  • Növénybiológiai Intézet

Elérhetőségek

Főigazgató: Nagy Ferenc akadémikus

Atommagkutató Intézet

Az Atommagkutató Intézet (Atomki) 1954-ben jött létre Debrecenben. Alapító igazgatója Szalay Sándor, aki már akkor nagy hangsúlyt fektetett az interdiszciplináris kutatásokra. Az intézet tehát már a kezdetektől nem kizárólag fizikával (mag-, atom-, részecske-, vákuum-, felület-, kvantumfizika) foglalkozik, hanem ahhoz kapcsolódó egyéb tudományokkal is (radiokémia, orvosi képalkotás, űrkutatás, vízkutatás, környezet- és örökségtudomány). Az Atomki rendelkezik hazánkban a legtöbb részecskegyorsító berendezéssel.

Elérhetőségek

Igazgató: Dr. Dombrádi Zsolt

Agrártudományi Kutatóközpont

Az Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) a hazai agrárkutató intézmények között továbbra is be kívánja tölteni vezető szerepét, mely abból a speciális helyzetéből adódik, hogy erős alapkutatási tevékenységgel rendelkezik, ugyanakkor a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható fajtáival és szabadalmaival a magyar mezőgazdaság szántóterületének jelentős hányadára biztosít biológiai alapokat, ezáltal meghatározó befolyással rendelkezik a növénytermesztési ágazatra. Európai szinten mérve is jelentős bázisa az agrártudományoknak.

Intézetek:

  • Állatorvos-tudományi Intézet
  • Mezőgazdasági Intézet
  • Növényvédelmi Intézet
  • Talajtani és Agrokémiai Intézet

Elérhetőségek

Főigazgató: Dr. Balázs Ervin

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

A Kutatóközpont alaptevékenysége csillagászati és földtudományi (földrajzi, földtani, geokémiai, geodéziai és geofizikai) kutatások végzése, a Nemzeti Szeizmológiai Hálózat működtetése, felfedező kutatások (alapkutatások) végzése, eredményeinek felhasználásra való előkészítése, illetőleg közzététele; a felfedező kutatáshoz szükséges elméleti vizsgálatok, obszervatóriumi, terepi és laboratóriumi mérések végzése, tudományos műszerek, módszerek kialakítása, valamint a mérési adatok tudományos feldolgozása és publikálása, obszervatóriumok fenntartása, illetőleg szükség esetén újak létesítése.

2019-ben az intézet normafai telephelyén megnyílt a Svábhegyi Csillagvizsgáló, ami egy interaktív természettudományi élményközpont, az ország legnagyobb méretű, muzeális, teljesen felújított bemutató távcsövével, előadásokkal, nappali és éjszakai égboltbemutatásokkal.

Elérhetőségek

Főigazgató: Dr. Kiss László