Az ELKH szervezeti struktúrája, irányítási és döntéshozatali szervei

  • Az ELKH legfőbb döntéshozó szerve az Irányító Testület, mely feladatát a KFI tv. 42/C. § (3) felhatalmazása alapján végzi. Felelős a hálózat irányításáért, az erőforrások megalapozott és kiszámítható felosztásáért, valamint a kutatási irányok kijelöléséért és folyamatos felülvizsgálatáért. Az ELKH első számú vezetője az Irányító Testület elnöke.
  • Az Irányító Testület döntés-előkészítő, konzultatív testülete az Elnökség, melyet az Irányító Testület elnöke és alelnökei alkotnak.
  • Az Operatív Bizottság a kutatóhelyek vezetői által választott, az ELKH Titkárságot stratégiai, irányítási feladataiban támogató konzultatív testület.
  • Az ELKH Titkárság vizsgálja az Irányító Testület elé döntésre felterjesztett előterjesztések szükségességét, és ezen minőségében biztosítja azok megalapozottságát és kidolgozottságát.  A kutatóhelyek fenntartójaként felelős a stratégiai célok teljesüléséért és a törvényi előírások betartásának ellenőrzéséért.

A Tudományos Tanács és a Nemzetközi Tanácsadó Testület az Irányító Testület munkáját közvetlenül segítő, nemzetközileg elismert tudósokból álló, stratégiai kérdéseket véleményező testület.

Az ELKH szervezeti felépítése

A kép eltávolítva.