Együttműködési megállapodást kötött az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkársága és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) az ELKH kutatóhelyein folytatott, nemzetközi téren is versenyképes kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység hatékony támogatása érdekében. A szakmai partnerség révén az alapkutatások mellett a piaci termékek vagy szolgáltatások fejlesztésének előmozdítása is nagyobb hangsúlyt kaphat. A megállapodást Dr. Maróth Miklós, az ELKH elnöke és Dr. Birkner Zoltán, az NKFI Hivatal elnöke 2022. január 27-én ünnepélyes keretek között írták alá. Ezzel egyidejűleg az ELKH Titkárság az NKFI Hivatal által 2019-ben megalapított Területi Innovációs Platformok hálózatához is csatlakozott.

Az ELKH a magyar kutatás-fejlesztés kiemelkedő szereplőjeként jelentős hatással van mind a társadalom, mind a gazdaság fejlődésére. Az ELKH Titkárság és az NKFI Hivatal között létrejött szorosabb szakmai, stratégiai partnerség célja, hogy Magyarország fejlődését és a kutatóhálózat kiválóságainak szakmai tevékenységét, nemzetközi elismertségét tovább erősítse. Amellett, hogy tapasztalt, kimagasló szakértelemmel rendelkező ELKH-s kutatók közreműködésével valósulhat meg az NKFI Hivatal kezelésében lévő pályázati programok értékelése, az együttműködés további előnyökkel jár mindkét fél számára.

„Számunkra kiemelten fontos a KFI ökoszisztéma szereplők hatékony és hosszú távú együttműködésének ösztönzése, hiszen ezáltal fokozható a magyar gazdaság tudásalapú, fenntartható versenyképessége. A most aláírt megállapodás egy újabb lépés afelé, hogy az NKFIH és az ELKH megtalálja azokat a szinergiákat, melyek lehetővé teszik a sikeres kutatói együttműködések kiszélesítését, közös nemzetközi együttműködések kialakítását és megvalósítását. Az ELKH Területi Innovációs Platformhoz való csatlakozásával, a kutatóhelyek és a piaci szereplők térségi hálózatai által pedig újabb lehetőség nyílik a kutatási eredmények társadalmi-gazdasági hasznosulásának előmozdítására” – emelte ki Dr. Birkner Zoltán, az NKFI Hivatal elnöke.

„A kölcsönös információcsere segítheti a kutatói közösség eszköztárának bővülését, illetve mind a hazai, mind a nemzetközi pályázati lehetőségek jobb kihasználását, amelyek révén nemcsak a kiváló tudományos eredmények mennyisége, hanem azok gazdasági és társadalmi hasznosítása is fokozható. Az együttműködés során kiemelt figyelmet fordítunk a nemzeti innovációs rendszer szereplői közötti tudás- és technológiatranszfer-tevékenységek ösztönzésére is, így az egyetemek mellett az ELKH kutatóhelyei is mind aktívabb kapcsolatként – tudásbázisként és kutatási szolgáltatóként – jelennek meg a gazdaságban és a társadalomban. Többek között ezért csatlakozunk az NKFI Hivatal által létrehozott Területi Innovációs Platformok hálózatához” – mondta Dr. Maróth Miklós, az ELKH elnöke.

A Területi Innovációs Platformok keretében a résztvevők olyan térségi szerveződéseket, tudásközpontokat hoznak létre, amelyek a közvetlen innovációs szakpolitikai irányok megismertetése mellett további lehetőséget biztosítanak a kutatók és a vállalati szféra közötti együttműködések megteremtésére és erősítésére, valamint a nemzetközi kapcsolatok kialakítására és kiterjesztésére.

Az NKFI Hivatal és az ELKH Titkárság közös célja a hazai kutatás, fejlesztés és innováció erősítése, az erre irányuló tevékenységek eredményességének fokozása, valamint a hatékony forrásfelhasználás feltételeinek biztosítása. Az együttműködésnek köszönhetően a kutatói közösség számára még több lehetőség nyílik arra, hogy a különböző forrásbevonási lehetőségekről és az azokhoz kapcsolódó információkról közvetlenül értesüljön, többek között képzéseken, rendezvényeken és workshopokon.

Az ELKH Titkárság a fenti célkitűzések támogatása érdekében a már korábban bekapcsolódott öt országos szakmai szervezethez – így a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, a Magyar Innovációs Szövetséghez, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-hez, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájához, valamint az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségéhez – hasonlóan csatlakozott a Területi Innovációs Platformok rendszeréhez.

Képek forrása: MTI