Az Ökológiai Kutatóközpont Magyarország legnagyobb ökológiai intézménye. Fő feladata a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák magas színvonalú kutatása – beleértve a vízi és szárazföldi élővilágot is –, továbbá evolúciós alap- és alkalmazott kutatások folytatása a szerveződés minden releváns szintjén.

Az intézmény elsősorban ökológiai és evolúcióbiológiai kutatásoknak ad otthont, de számos vizsgálat kapcsolódik például a mező- és erdőgazdálkodás biodiverzitásra kifejtett hatásához, a hagyományos ökológiai tudáshoz, a vízhasznosításhoz, az újonnan kialakuló fertőző betegségek ökológiai és evolúciós kérdéseihez, az evolúciós alapú (biológiai, kulturális, technológiai és gazdasági) folyamatok konceptuális és dinamikai analíziséhez, valamint más interdiszciplináris témákhoz.

Az Ökológiai Kutatóközpont hazai vezető ökológiai intézményként feladatának és méretéből következő felelősségének érzi, hogy a „nemzet tanácsadója” legyen a biodiverzitást és az élővilágot érintő különböző kérdésekben, hogy a tudományos megalapozás révén közfeladatokat lásson el, illetőleg segítsen elő, valamint hogy támogassa a hazai ökológia és evolúcióbiológia fejlődését.

Intézetek

  • Vízi Ökológiai Intézet
  • Ökológiai és Botanikai Intézet
  • Evolúciótudományi Intézet

Elérhetőségek

Megbízott főigazgató: Dr. Garamszegi László Zsolt