Nyelvtudományi Kutatóközpont kiemelt publikációk

Referencia-művek

Magyar nyelven
Ittzés   Nóra   (főszerk.)   A   magyar   nyelv   nagyszótára   1-7.  A-elz.  Budapest :  MTA Nyelvtudományi Intézet (2006-2018) ISBN: 9789639074385 URL

Idegen nyelven

 • Alberti, Gábor; Laczkó, Tibor (szerk.); Kenesei, István (főszerk.) Syntax of Hungarian: Nouns and noun phrases. vols. 1–2. Amsterdam: Amsterdam University Press (2018), 1258 p.
 • Bartos, Huba; Dikken, Marcel den; Bánréti, Zoltán; Váradi, Tamás (szerk.): Boundaries Crossed: Studies at the crossroads of morphosyntax, phonology, pragmatics, and semantics. Cham: Springer (2018).
 • É. Kiss Katalin (szerk.) (2014) The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax. Oxford: Oxford University Press. 288p.

Monográfia
Den Dikken, Marcel: Dependency and directionality. Cambridge, Egyesült Királyság: Cambridge University Press (2018), 388 p.

Kiemelt publikációk

 • Dékány Éva; Halm Tamás; Surányi Balázs (szerk.) Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII.: Újabb eredmények a grammatikaelmélet, nyelvtörténet és uralisztika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó (2020) BENNE:
  Bánréti Zoltán: Disszociációk a magyar mellérendelő főnévi szerkezetek egyeztetési mintázataiban pp. 33-53.
  Bartos Huba: Mi mindent tudunk a mi minden-típusú kérdésekről? pp. 249-264.
  Bende-Farkas Ágnes: Csak Kati érkezett elsőnek: a csak, a fókusz és előfeltevéseik pp. 265-280.
  Gärtner, Hans-Martin; Gyuris Beáta: A propozíció-tagadás hiányáról a magyar -e partikulás eldöntendő kérdő mondatokban pp. 297-316.
  Georgieva, Ekaterina: Névszói ellipszis az udmurtban pp. 365-379.
  Gugán Katalin: Nyelvelsajátítás és innováció: esettanulmány az egyéni nyelvhasználatról a tagadás változásának időszakában 381-395.
  Hegedűs Veronika: A névutón át, közel az igekötőhöz: A grammatikalizálódó ragvonzó névutók kategóriájáról pp. 83-99.
  Kenesei István: A terjeszkedő igenév pp. 123-135.
  Mus Nikolett: Szórendi megszorítások a tundrai nyenyec kiegészítendő kérdésben pp. 405-418.
  Pintér Lilla: Individuumszintű depiktív másodlagos predikátumok a magyarban pp. 329-340.
  Rebrus Péter: A tárgyas ragozás alaktani templátuma a magyarban pp. 211-224.
  Simon Eszter; Kalivoda Ágnes: A Párhuzamos Bibliakorpusz és Bibliaolvasó fejlesztése pp. 429-438.
  Sipos Mária: A kazimi hanti lokatív mondatokról pp. 439-457.
 • Hegedűs Veronika; Irene Vogel (szerk.) Approaches to Hungarian 16.: Papers from the 2017 Budapest Conference. Amsterdam: John Benjamins (2020) BENNE:
  Deme Andrea; Bartók Márton; Gráczi Tekla Etelka; Csapó Tamás Gábor; Markó Alexandra: Intervocalic voicing of Hungarian /h/ pp. 48–71.
  Káldi Tamás; Madarász Levente; Babarczy Anna: Contextual triggers of the Hungarian pre-verbal focus structure : A guided production study pp. 74–96.
  Patay Fanni; Benkő Ágnes; Lukács Ágnes; Rebrus Péter; Törkenczy Miklós: Testing variability effects in Hungarian vowel harmony; pp. 98–113.
  Szalontai Ádám; Surányi Balázs: Word order effects of givenness in Hungarian: syntax or prosody?  pp. 137–164.
 • Indig, Balázs; Sass, Bálint; Mittelholcz, Iván
  The xtsv Framework and the Twelve Virtues of Pipelines In: Nicoletta Calzolari et.al (eds.): Proceedings of the 12th LREC. Marseille: ELRA, 7044–7052 (2020)
  https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.871.pdf
  Borise Lena
  Tone and Intonation in Languages of the Caucasus
  In: Polinsky Maria (szerk.)
  The Oxford Handbook of Languages of the Caucasus
  (1) Oxford: Oxford University Press, (2020)
 • Gärtner Hans-Martin; Thórhallur Eyþórsson
  Varieties of dependent Verb Second and verbal mood: A view from Icelandic
  In: Woods Rebecca; Wolfe Sam (szerk.)
  Rethinking Verb Second
  Oxford: Oxford University Press, pp 208-239 (2020)
 • Dékány Éva; Georgieva Ekaterina
  Three ways of unifying participles and nominalizations: The case of Udmurt
  In: Artemis Alexiadou ; Hagit Borer
  Nominalization: 50 Years on from Chomsky’s Remarks
  Oxford: Oxford University Press, pp 169-202 (2020)
 • Dikken Marcel den Canonical and reverse predication in the syntax of the active/passive diathesis alternation
  In: Adriana Belletti ; Chris Collins
  Smuggling in Syntax
  Oxford: Oxford University Press, pp 147-187 Paper Chapter 7. (2020)
 • Gyuris Beáta
  Information Structure
  In: Gutzmann Daniel ; Matthewson Lisa ; Meier Cécile ; Rullmann Hotze ; Zimmermann Thomas (szerk.) The Wiley Blackwell Companion to Semantics (1) Hoboken (NJ): Wiley, Paper  https://doi.org/10.1002/9781118788516.sem050. 54 p. (2020)

Nemzetközi folyóiratcikkek

2015
 • Dékány Éva: The syntax of anaphoric possessives in Hungarian. NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY 33:(4) pp. 1121–1168. (2015) (Q1)
 • Polgárdi Krisztina: Vowels, glides, off­glides and on­glides in English: A Loose CV analysis. LINGUA 158: pp. 9–34. (2015) (Q1)
 • Polgárdi Krisztina: Syncope, syllabic consonant formation, and the distribution of stressed vowels in English. JOURNAL OF LINGUISTICS 51:(2) pp. 383–423. (2015) (Q1)
 • Siptár Péter: Neutrality and variation: What are they? THEORETICAL LINGUISTICS 41:(1­2) pp. 97–103. (2015) (Q2)
 • Törkenczy Miklós, Rebrus Péter: Monotonicity and the typology of front/back harmony. THEORETICAL LINGUISTICS 41:(1­2) pp. 1–61. (2015) (Q2)
2016
 • Bánréti Zoltán, Hoffmann Ildikó, Vincze Veronika: Recursive Subsystems in Aphasia and Alzheimer’s Disease: Case Studies in Syntax and Theory of Mind. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 7: 405. 21 p. (2016) (Q1)
2017
 • Den Dikken, Marcel; Surányi, Balázs: Contrasting Contrastive Left-Dislocation Explications
 • LINGUISTIC INQUIRY 48 : 7 pp. 543-584. (2017) (Q1)
 • É. Kiss Katalin: The Person–Case Constraint and the Inverse Agreement Constraint are manifestations of the same Inverse Topicality Constraint. LINGUISTIC REVIEW 34:(2) 365–395. (2017) (Q1)
2018
 • É. Kiss Katalin – Tánczos Orsolya: From possessor agreement to object marking in the evolution of the Udmurt -jezsuffix: A grammaticalization approach to morpheme syncretism LANGUAGE 94 : 4 pp. 733-757. (2018) (Q1)
 • Dékány, Éva: The position of case markers relative to possessive agreement: Variation within Hungarian. NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY 36: (2) pp. 365–400, 36 p. (2018) (Q1)
 • Gósy, Mária; Bahr, Ruth; Gyarmathy, Dorottya; Beke, András: Dichotic listening and sentence repetition performance in children with reading difficulties. CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS 32 : (9) pp. 787–803, 17 p. (2018) (Q1)
 • Gyuris, Beáta; Jackson, Scott R.: Scope marking and prosody in Hungarian. GLOSSA: A JOURNAL OF GENERAL LINGUISTICS 3 : (1) (2018) (http://doi.org/10.5334/gjgl.311)
 • Halm, Tamás András: From possessive suffix to affective demonstrative suffix in Hungarian: a grammaticalization analysis. MORPHOLOGY 28: (4) pp. 359–396, 37 p. (2018) (Q1)
2019
 • Marcel Den Dikken: The Attractions of Agreement: Why Person Is Different FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 10, Paper: 978 (https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00978) (2019) (Q1)
 • Svindt, Veronika; Bóna, Judit; Hoffmann, Ildikó: Changes in temporal features of speech in secondary progressive multiple sclerosis (SPMS) – case studies. CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS. pp. 1–18. (2019) http://real.mtak.hu/102023/ (Q1)
2020
 • Kadar, Daniel Z. & Juliane House: ‘Ritual frames: A contrastive pragmatic approach’, PRAGMATICS 30(1): 142–168. (2020) (Q1)
 • House, Juliane & Daniel Z. Kadar: ‘T/V pronouns in global communication practices: The case of IKEA catalogues across linguacultures’, JOURNAL OF PRAGMATICS 161: 1–15. (2020) (Q1)
 • Kadar, Daniel Z. 2020. ‘Capturing injunctive norm in pragmatics: Meta-reflective evaluations and the moral order.’ LINGUA 237, online first (https://doi.org/10.1016/j.lingua.2020.102814) (Q1)
 • Burukina Irina
  Mandative verbs and deontic modals in Russian : Between obligatory control and overt embedded subjects. GLOSSA: A JOURNAL OF GENERAL LINGUISTICS (2397-1835): 5 (1) Paper 54. (2020)
 • Halm Tamás
  Grammaticalization without Feature Economy : Evidence from the Voice Cycle in Hungarian. DIACHRONICA (0176-4225 1569-9714): 37 (1) pp 1-42 (2020) Nyelv: Angol | DOI WoS Scopus Egyéb URL
  Folyóirat szakterülete: Scopus – Language and Linguistics Helyzete: Q1
  Folyóirat szakterülete: Scopus – Linguistics and Language Helyzete: Q1
 • House Juliane; Kádár Zoltán Dániel
  T/V pronouns in global communication practices: The case of IKEA catalogues across linguacultures
  JOURNAL OF PRAGMATICS (0378-2166 ): 161 pp 1-15 (2020) Nyelv: Angol | DOI REAL WoS Egyéb URL
  Folyóirat szakterülete: Scopus – Language and Linguistics Helyzete: D1
  Folyóirat szakterülete: Scopus – Linguistics and Language Helyzete: Q1
 • Kádár Zoltán Dániel; Szalai Andrea
  The socialisation of interactional rituals – A case study of ritual cursing as a form of teasing in Romani
  PRAGMATICS (1018-2101 ): 30 (1) pp 15-39 (2020) Nyelv: Angol | DOI DOI WoS Scopus
  Folyóirat szakterülete: Scopus – Language and Linguistics Helyzete: Q1
  Folyóirat szakterülete: Scopus – Linguistics and Language Helyzete: Q1
 • Kádár Zoltán Dániel; Liu Fengguang; House Juliane
  (Im)Politeness and Chinese political discourse – An introduction DISCOURSE CONTEXT & MEDIA (2211-6958 2211-6966): 35 Paper 100384. (2020) Nyelv: Angol | DOI WoS Scopus Egyéb URL
  Folyóirat szakterülete: Scopus – Cultural Studies SJR indikátor: D1
  Folyóirat szakterülete: Scopus – Communication SJR indikátor: Q1
 • Polgárdi Krisztina
  Darkening and vocalisation of /l/ in English: an Element Theory account ENGLISH LANGUAGE & LINGUISTICS (1360-6743 1469-4379): 24 (4) pp 745-768 (2020) Nyelv: Angol | DOI WoS Egyéb URL
  Folyóirat szakterülete: Scopus – Language and Linguistics Helyzete: Q1
  Folyóirat szakterülete: Scopus – Linguistics and Language Helyzete: Q1
 • Svindt Veronika; Bóna Judit; Hoffmann Ildikó
  Changes in temporal features of speech in secondary progressive multiple sclerosis (SPMS) – case studies CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS (0269-9206 1464-5076): 34 (4) pp 339-356 (2020) Nyelv: Angol | DOI REAL WoS EDIT Scopus PubMed SZTE Publicatio
  Folyóirat szakterülete: Scopus – Language and Linguistics Helyzete: Q1
  Folyóirat szakterülete: Scopus – Linguistics and Language Helyzete: Q1
  Folyóirat szakterülete: Scopus – Medicine (miscellaneous) Helyzete: Q2
  Folyóirat szakterülete: Scopus – Speech and Hearing Helyzete: Q2
 • White Laurence; Benavides-Varela Silvia; Mády Katalin
  Are initial-consonant lengthening and final-vowel lengthening both universal word segmentation cues? JOURNAL OF PHONETICS (0095-4470 1095-8576): 81 Paper 100982. (2020) Nyelv: Angol | DOI WoS Scopus Egyéb URL
  Folyóirat szakterülete: Scopus – Language and Linguistics SJR indikátor: D1
  Folyóirat szakterülete: Scopus – Linguistics and Language SJR indikátor: D1
  Folyóirat szakterülete: Scopus – Speech and Hearing SJR indikátor: D1
2021

D1

 • Bóna Judit; Kohári Anna: Rate vs. rhythm characteristics of cluttering with data from a “syllable-timed” language. Journal of Fluency Disorders 67. Paper: 105801 (2021) DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2020.105801
 • Dimitra Vladimirou ; Juliane House ; Kadar Zoltán Dániel: Aggressive complaining on Social Media: The case of #MuckyMerton. Journal of Pragmatics 177 pp. 51-64. , (2021) DOI: https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.01.017
 • Georgieva Ekaterina; Salzmann Martin ; Weisser Philipp: Negative verb clusters in Mari and Udmurt and why they require postsyntactic top-down word-formation. Natural Language and Linguistic Theory 39 : 2 pp. 457-503. (2021) DOI: https://doi.org/10.1007/s11049-020-09484-w
 • Káldi Tamás; Babarczy Anna: Linguistic focus guides attention during the encoding and refreshing of working memory content. Journal of Memory and Language 116 Paper: 104187 (2021) DOI: https://doi.org/10.1016/j.jml.2020.104187
 • Surányi Balázs ; Pintér Lilla: Children’s comprehension of prosodically marked focus in Hungarian: How mandatory syntactic focus-marking affects the trajectory of acquisition. Journal of Child Language (2021) DOI: https://doi.org/10.1017/S0305000921000313

Q1

 • Burukina, Irina: Profile of reflexives in Hill Mari. Folia Linguistica 55 : 1 pp. 127-162. (2021) DOI: https://doi.org/10.1515/flin-2020-2072
 • Gósy Mária: On the history of palatography in Hungarian phonetics. Journal of the International Phonetic Association (2021) DOI: https://doi.org/10.1017/S0025100321000293
 • Halm Tamás: Radically Truncated Clauses in Hungarian and Beyond: Evidence for the Fine Structure of the Minimal VP. Syntax 24 : 3 pp. 376-416. (2021) DOI: https://doi.org/10.1111/synt.12214
 • Kádár Zoltán Dániel; House Juliane ; Liu Fengguang ; Song Yulong: Admonishing: A Paradoxical Pragmatic Behaviour in Ancient China. Pragmatics 31 : 2 pp. 173-197. (2021) DOI: https://doi.org/10.1075/prag.20022.kad
 • Vincze Veronika ; Szatloczki Greta ; Toth Laszlo ; Gosztolya Gabor ; Pakaski Magdolna ; Hoffmann Ildiko ; Kalman Janos: Telltale silence: temporal speech parameters discriminate between prodromal dementia and mild Alzheimer’s disease. Clinical Linguistics & Phonetics 35 : 727-742. (2021) DOI: https://doi.org/10.1080/02699206.2020.1827043