Nemzetközi kapcsolatok, együttműködések

Az ELKH nemzetközi tevékenysége

Az ELKH nemzetközi tevékenysége szervesen illeszkedik az intézmény szakmai stratégiájához. Az ELKH jelenléte a nemzetközi porondon elsődlegesen azért fontos, hogy maximalizálni tudjuk a nemzetközi kapcsolatokban, együttműködésekben rejlő lehetőségeket Az ELKH a kutatási és innovációs teljesítményének növelése érdekében segíti a kutatóintézetek európai és nemzetközi programokban, projektekben való részvételét, a kiválósági eredmények bemutatásának támogatásával pedig hozzájárul a nemzetközi láthatóság erősödéséhez.

A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya elősegíti, hogy a kutatóhálózat tényezővé váljon az Európai Kutatási Térségben és a nemzetközi porondon, illetve támogatja a nemzetközi relevanciájú, hazai stratégiai jelentőségű projekteket, a nemzetközi kapcsolatépítést, valamint segíti, hogy a kutatócsoportok részt vehessenek a bilaterális, multilaterális programokban. Feladatai közé tartozik a kulturális diplomácia erősítése, a kutatóhálózat tudománydiplomáciai láthatóságának növelése, valamint az országimázs-építés.

Kezdeményezéseink a nemzetközi kapcsolatépítés terén:

 • Az ELKH nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozásának kezdeményezése és lebonyolítása. Csatlakozásunkat kezdeményeztük az alábbi globális tudományos szervezetekhez: Nemzetközi Tudományos Tanács (International Science Council, ISC), az Kutatási és Technológiai Szervezetek Európai Szövetsége (European Association of Research and Technology Organisations, EARTO), Science Europe, valamit EuroScience
 • A Nemzetközi Tanácsadó Testülettel és a kutatóhálózat külső tanácsadó testületeivel kialakított szoros együttműködés, amely a hálózati értékelés mellett az ELKH keretében lehetővé teszi egy-egy nagyobb Horizon Europe projekt előkészítését és a konzorciumépítő tevékenység megerősítését.
 • Együttműködési szándéknyilatkozat (MoU) aláírása a francia Nemzeti Tudományos Kutatási Központtal (CNRS).
 • Közreműködés a magyar–német bilaterális együttműködésben, az új magyar–német innovációs pályázatban – melynek az EUREKA együttműködés adja a módszertani modelljét.
 • Kiemelt partnerünknek tekintjük a legrégebbi angol tudományos társulatot, a Royal Society-t, és élénk együttműködés körvonalazódik más brit tudományos és kutatás-fejlesztési szereplőkkel is.

Az ELKH szakmai képviselete, kommunikációja a nemzetközi tudománypolitikai erőtérben:

 • Az ELKH brüsszeli, Horizon Europe képviseleti iroda felállításának előkészítése.
 • Szerepvállalás az Európai Szemeszter keretében folyó konzultációs és egyeztetési folyamatban.
 • Az ELKH kutatási eredményeinek és kiválósági teljesítményeinek bemutatása a nemzetközi színtéren.
 • Az ELKH szakértői részvétele az uniós szakértői testületekben, munkacsoportokban. Erre példaként az ERA Tour de Capitales rendezvénysorozat szolgált, amely a Bizottság és az ERAC kezdeményezése jött létre azzal a céllal, hogy a tagállamok és a tagállami KFI szereplők megismerjék az álláspontokat és fokozottabban bevonódjanak az ERA jövőjéről folyó egyeztetésbe. A részvételt hasznos eszköznek tartjuk az ELKH európai szintű ismertségének erősítésére is. Az ERA Tour de Capitales rendezvénysorozathoz való csatlakozási szándékunkat jeleztük.
 • EuroScience Open Forum (ESOF): Az ESOF több mint 20 évvel ezelőtt jött létre az American Association for the Advancement of Science mintájára. Európai kezdeményezés, melyet az EU Bizottság Kutatási Főigazgatósága jelentős támogatásban részesített. Az ESOF2020 rendezvényt Triesztben rendezik szeptember 2−6. között, amelyen tervezzük a részvételünket.
 • Csatlakozási lehetőségek megvizsgálása egyéb kiemelt Open Science kezdeményezésekhez, pl. a DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment) alapelveket megfogalmazó San Franciscó-i nyilatkozat aláírása.