Kutatóink

Kiss László

Csillagász-fizikus

A Szegedi Tudományegyetem Asteroid Survey kisbolygó-kutató programjának alapítója, a program keretében kisbolygók felfedezője. Első kisbolygóját (melyet (Sárneczky Krisztiánnal együtt fedezett fel) Horgosnak nevezte el.

Az MTA Lendület-programjában más csillagok körül keringő bolygókat vizsgál, illetve részt vesz a Kepler-űrtávcső asztroszeizmológiai konzorciumának munkájában. Egy különleges hármas csillagrendszer felfedezésében és jelentőségének értelmezésében kulcsszerepet játszott.