Közcélú kutatási szolgáltatások az ELKH-ban

Az ELKH tagjaként működő kutatóhelyek az alaptevékenységként megjelenő kutatás mellett számos, ehhez kapcsolódó, de nem kutatás-fejlesztésnek minősülő, egyéb tevékenységet végeznek, amelyek összesítése az ELKH közcélú kutatási szolgáltatások portfóliójában történik. A szűkebb értelemben vett közcélú kutatási szolgáltatásokra jellemző, hogy azokat az állam a közjó érdekében az egész közösség számára, oszthatatlanul biztosítja, továbbá a belőlük eredő haszon társadalmi szintű.

 Az ELKH közcélú kutatási szolgáltatások főbb területei:

 1. Közcélú monitoringtevékenység
  Ide tartoznak többek között a különféle sugárvédelmi, szeizmológiai vagy időjáráshoz kapcsolódó vizsgálatok, előrejelzések.
 2. Gyűjtemények, múzeumok fenntartása
  Ez alatt a különböző szakterületekhez kapcsolódó gyűjtemények gondozásával, bemutatásával, valamint a kutatóhelyek által működtetett múzeumok fenntartásával összefüggő tevékenységeket értjük.
 3. Közcélú szaktanácsadás
  E tevékenység keretében a kutatóhelyek a szakterületükre vonatkozó, naprakész és gyakorlatban hasznosítható információval szolgálnak egy-egy érintett csoport vagy a társadalom egésze felé.
 4. Szakmai adatbázisok
  A kutatóhelyek tevékenysége során keletkező tudományos és egyéb információkat, mérési adatokat tartalmazó szakterületi adatbázisokkal összefüggő tevékenységek tartoznak ebbe a csoportba.
 5. Szakmai és ismeretterjesztő kiadványok
  Számos ELKH-kutatóhely kínál a társadalom érintett tagjai számára díjmentesen vagy önköltségi áron online és/vagy papíralapú, szakmai vagy ismeretterjesztő folyóiratot, egyéb kiadványt.
 6. Tudománynépszerűsítés
  Ide tartoznak a különböző szakterületekre vonatkozó kutatóhelyi tudománynépszerűsítő, utánpótlás-nevelő, illetve speciális tájékoztatásra, ismeretátadásra irányuló szolgáltatások.