A jog és a vírushelyzet

Koronavírus

A Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) Jogtudományi Intézete (JTI), a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, az NKFIH által finanszírozott „A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között” projekttel összefüggésben, „Epidemiológia és jogtudomány” címmel folytat kutatásokat, amelyeket a kutatóközpont is támogat. A járványügyi jogalkotás és jogalkalmazás nemcsak a megszokott jogszabályi kereteken terjeszkedhet túl, hanem sokszor jelentős mértékben eltér az egyes jogágak logikájától, dogmatikájától a különleges jogrendben. A kutatók arra keresik a választ, hogy az ilyen új életviszonyok a jog hagyományos vagy új eszközeivel kezelhetőek-e.

A kutatás első fázisában a hatályos jogot vizsgálják analitikus és dogmatikai módszerekkel, történeti és összehasonlító kontextusban. Az eredményeket minden jogterületen a szűk időkeret miatt elsősorban a JTI blogon és az MTA Law Working Paper sorozatban teszik közzé műhelytanulmányok formájában. Adatbázisok tervezését és építését kezdik el a jogalkotás és a jogalkalmazás terén, amelyek módszertanilag megalapozott kutatásokat tesznek lehetővé mindenki számára a jövőben. A kutatás első eredményei a TK Jogtudományi Intézetének honlapján olvashatók. A TK Politikatudományi Intézetében hat új, a járvánnyal és következményeivel foglalkozó kutatást indítottak.

a-jog-es-a-virushelyzet