Kommunikációs Osztály

A Kommunikációs Osztály vezetőjének felelőssége az ELKH külső és belső kommunikációjának egységes és folyamatos biztosítása az ELKH stratégiájának, célkitűzéseinek és érdekeinek szem előtt tartásával.

A Kommunikációs Osztály legfontosabb feladatai:

Stratégia és arculat
Az ELKH egységes kommunikációs stratégiájának és arculatának kialakítása;

Külső és belső kommunikáció
Az ELKH Titkársága külső és belső kommunikációjának irányítása, szervezése és összefogása;

Sajtókapcsolatok
Az ELKH Titkársága, valamint az ELKH kutatóhelyei hazai, illetve külföldi sajtókommunikációjának irányítása, szervezése, összefogása az ELKH stratégiáját, finanszírozását, működését, gazdálkodását és egyéb közös ügyeit illetően;

Tudományos ismeretterjesztés
Az ELKH on belül folyó tudományos ismeretterjesztés, valamint a tudományos tartalmak és eredmények kommunikációjának támogatása a hazai és a nemzetközi sajtóban, az ELKH Titkárságának internetes honlapján és közösségimédia-oldalain;

Digitális csatornák
Az ELKH Titkársága internetes és intranetes honlapjának, közösségimédia-oldalainak kialakítása, szerkesztése és fejlesztése;

Kiadványok
Az ELKH Titkársága kiadványainak szerkesztése, nyomdai előkészítése és kivitelezése;

Közösségi kapcsolatok
Kapcsolattartás külső szervezetekkel – különösen államigazgatási szervekkel, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel, tudományos és más szakmai közösségekkel;

Rendezvények
Közreműködés az ELKH külső és belső programjainak, rendezvényeinek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában;