Jogi és Igazgatási Főosztály

A Jogi és Igazgatási Főosztályon belül két osztály, a Jogi és az Igazgatási Osztály működik.

A Jogi Osztály feladatai közé tartozik az ELKH Titkárság belső szabályzatainak, az Irányító Testület és az elnök határozatainak előkészítése, a kormányelőterjesztések koordinálása, a jogi képviseleti tevékenység ellátása, a kutatóhelyek alapító okiratainak módosításával kapcsolatos feladatok ellátása, a szerződések, együttműködési megállapodások jogi szempontú véleményezése, kérelemre jogi állásfoglalások kiadása, valamint az adatvédelemmel és a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatok ellátása.

Az Igazgatási Osztály kézbesítési, központi irattárazási és egyéb ügyviteli jellegű feladatai mellett támogatja a dokumentumkezeléssel kapcsolatos szervezeti feladatokat. Ellátja az ELKH Titkárság foglalkoztatottjainak munkajogviszonyához kapcsolódó személyügyi teendőket, továbbá a kutatóhelyek vezetői és gazdasági vezetői tekintetében az ELKH elnökének munkáltatói jogköréhez kapcsolódó munkaügyi feladatokat.