Kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréseként az ELKH Titkárság négy munkavállalója részesült főtitkári dicséretben 2021-ben

Intranet hírek

Idén végzett magas színvonalú szakmai munkájáért 2021. szeptember 29-én az ELKH Titkárság főtitkára által adományozott Főtitkári dicséret elismerésben részesült Herczegné dr. Kern Boglárka élettudományi szakreferens (Hálózatfejlesztési Főosztály), Takácsné dr. Lakinger Viktória humánpolitikai szakreferens (Jogi és Igazgatási Főosztály, Igazgatási Osztály), Németh Renáta bér- és munkaügyi referens (Gazdálkodási Főosztály), valamint dr. Szendrey Adrienn kabinetvezető-helyettes (Nemzetközi Kabinet). A Főtitkári dicséret átadására az ELKH Titkárság év végi rendezvényén, december 17-én kerül sor ünnepélyes keretek között.

Az elismerés évente egyszer az ELKH Titkárság azon kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkavállalóinak adományozható, akik valamilyen kiemelt feladat meghatározott határidőre történő megoldásában magas színvonalú munkával működtek közre, illetve tartósan magas színvonalú munkát végeztek.

Herczegné dr. Kern Boglárka munkáját a szakmai kiválóságra törekvés, a motiváció jellemzi, amely szorgalmának, sokoldalúságának, illetve tudományszeretetének köszönhető. Az önmaga elé állított magas minőségi követelményeknek való megfelelés megjelenik a mindennapi feladatai ellátása során, a szakmai tevékenységében, és ezt a törekvését mind a vezetés, mind a munkatársai részéről elismerés övezi. Mindez munkahelyi közösségünkben különösen fontos és nagyra értékelt erőforrást jelent.

Takácsné dr. Lakinger Viktória az ELKH működésének egyik motorja. Minden, a Titkárságot érintő humánpolitikai kérdés az ő kezén megy keresztül, ő az, akivel a munkatársak először találkoznak, amikor a szervezetbe lépnek. Megnyugtató, kiegyensúlyozott és kedves személyisége, kiemelkedő szakmai tudása és munkatapasztalata rendkívüli mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az ELKH Titkárság mint szervezet a munkatársak számára már az első perctől egy bizalomra épülő, jó munkahely legyen.

Németh Renáta az ELKH Titkárság elhivatott munkatársa, bér- és munkaügyi referensként többéves tapasztalattal, kiváló szakmai hozzáértéssel, valamint a vezetői és munkatársai tiszteletét kivívó emberséggel látja el a feladatát. Munkáját kiemelkedő szakmai igényességgel, felelősségtudattal és lojalitással, empatikus, kiegyensúlyozott hozzáállással, rendkívüli segítőkészséggel végzi, ezáltal példamutató a munkatársak számára.

Szendrey Adrienn a Nemzetközi Kabinet kabinetvezető-helyetteseként az ELKH Titkárság egyik legsokoldalúbb, kiemelkedő szakmai tapasztalatokkal és kiváló szervezői, illetve vezetői készségekkel rendelkező munkatársa. Mély és alapos KFI-jogi szakértelme a szakmai összefüggések lényegét meglátó kivételes szerkesztői és koordinációs kompetenciával párosul. Kiváló vezetői képességét többek között a munkatársak felé is nyitott személyiségének és példamutató helytállásának köszönheti. 2021 tavaszán ideiglenes jelleggel több héten át vezette a Nemzetközi Kabinetet, amely kiemelt felelősséget és fokozott munkaterhelést jelentett számára, ám ő ekkor is a tőle megszokott precizitással végezte feladatait.