Az ELKH Titkárság négy munkatársa részesült főtitkári dicséretben kiemelkedő szakmai teljesítménye elismeréseként 2022-ben

Intranet hírek

Idén végzett magas színvonalú szakmai munkájáért az ELKH Titkárság főtitkára által adományozott Főtitkári dicséret elismerésben részesült dr. Alexovics Gábor osztályvezető (Innovációs Főosztály, Kutatáshasznosítási Osztály), Auth Kitti titkársági referens (Vezetői Titkárság), Hajdu Ilona kézbesítő-ügyintéző (Jogi és Igazgatási Főosztály, Igazgatási Osztály), valamint Vazul Ágnes kommunikációs szakreferens (Kommunikációs Osztály). A Főtitkári dicséret átadására 2022. szeptember 27-én ünnepélyes keretek között került sor.

Az elismerés évente egyszer az ELKH Titkárság azon kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkavállalóinak adományozható, akik valamilyen kiemelt feladat meghatározott határidőre történő megoldásában magas színvonalú munkával működtek közre, illetve tartósan magas színvonalú munkát végeztek.

Dr. Alexovics Gábor az Innovációs Főosztály Kutatáshasznosítási Osztályának osztályvezetőjeként kiemelkedő színvonalon, széles körű jogi-elemző látásmóddal látja el feladatkörét, ezzel nemcsak az ELKH Titkárság feladatellátását szolgálja, hanem számos esetben nyújtott támogatást a kutatóhelyek szellemitulajdon-védelmi ügyeinek megoldásához is. Kiegyensúlyozott személyisége kötelességtudattal párosul. Nagymértékben hozzájárult többek között az ELKH-kutatóhelyek szellemitulajdon-kezelésével összefüggő jelentéstételi rendszerének kialakításához, valamint az ELKH szellemitulajdon-kezelési keretszabályozásának szövegezéséhez és széles körű egyeztetéséhez is.

Auth Kitti a Vezetői Titkárság titkársági referenseként szorgalmával, kitartó munkabírásával, mindig segítőkész hozzáállásával kimelkedő teljesítményt nyújt a belső kapcsolattartás, a feladatellátás, a programok szervezése terén. Kifinomult és intelligens hozzáállással vesz részt a Titkárság kapcsolatrendszeréhez tartozó kormányzati, közigazgatási, illetve egyéb szervezetekkel és személyekkel történő ügyintézésben is, kimagasló színvonalon képviselve az ELKH és felettesei érdekeit.

Hajdu Ilona a Jogi és Igazgatási Főosztály Igazgatási Osztályának kézbesítő-ügyintézőjeként több évtizedes munkatapasztalatával, jó kedélyű, kiegyensúlyozott és humánus személyiségével, elkötelezettségével és segítőkészségével rendkívül sokat tett azért, hogy az ELKH Tikárság egy jó munkahely legyen. Sokszor a munkakörén túlmutató feladatokat is készségesen, probléma nélkül teljesíti. A szervezet iránti lojalitása, precíz és segítőkész munkavégzése révén példaként szolgál valamennyi munkatársunk részére.

Vazul Ágnes az ELKH Titkárság Kommunikációs Osztályának kommunikációs szakreferenseként végzett munkáját a szakmai igényesség, az időt és fáradságot nem kímélő szorgalom és lendület jellemzi. Kiemelkedő feladat- és problémamegoldó-képességének, valamint kiváló szervezőkészségének köszönhetően mind a napi rutin-, mind a váratlan feladatokat magas szakmai színvonalon, határidőre végzi el. Kiegyensúlyozott, pozitív személyiségével, megoldásra irányuló hozzáállásával méltán nyerte el mind a vezetők mind a munkatársak elismerését.