Innovációs Főosztály

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer egyik kiemelkedő szereplőjeként a publikációk kibocsátási és idézettségi mutatói alapján hazánkban élvonalbeli, nemzetközi szinten pedig versenyképes kutatói teljesítményt nyújt. A hálózatot alkotó kutatóhelyek fő profilja az alapkutatási tevékenység, amely mellett azonban számos olyan kutatási eredmény keletkezik, amelyek továbbvitelével a gazdaságban, társadalomban közvetlenül is hasznosítható szellemi alkotások hozhatók létre.

A kutatóhelyek versenyképességének növelése érdekében az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egy olyan komplex belső Innovációs Rendszer létrehozásán dolgozik, amelynek célja a kutatóhálózatban létrejövő szellemitulajdon-portfólió, a közcélú kutatási szolgáltatások és a kutatási infrastruktúra hasznosulásának maximalizálása, valamint a külső kutatásfinanszírozási lehetőségek eredményesebb kiaknázása.

E hálózati szintű Innovációs Rendszer főbb elemei a következők:

  • ELKH tanácsadói hálózat a kutatáshasznosítás és külső forrásbevonás támogatására,
  • ELKH Innovációs Alap és belső ösztönző rendszer az intenzívebb kutatáshasznosítás és nagyobb volumenű, komplexebb kutatási projektek kialakítása érdekében,
  • elemző-értékelő rendszer kutatáshasznosítási és versenypályázati fókusszal, illetve az ehhez kapcsolódó adatbázisok a kompetenciák bemutatása érdekében (szellemitulajdon-portfólió, versenypályázati portfólió, közcélúkutatásiszolgáltatások-portfólió, kutatásiinfrastruktúra-térkép),
  • megújuló szellemitulajdon-védelmi és -hasznosítási keretrendszer (szellemitulajdon-kezelés megújítása, kutatáshasznosítási stratégia kialakítása)
  • ELKH Innovációs Képzési Központ az ELKH Képzési Központ égisze alatt, a szellemi tulajdon védelmével összefüggő ismeretszerzés és tudatosság növelésének támogatására,
  • Versenypályázati forrástérkép és szakrendezvények a külső források bevonását támogató keretfeltételek biztosítására,
  • ELKH Innovációs Platform, amely a komplex projektek kialakítására, a forrásbevonásra és a kutatási eredmények hasznosítására irányuló tevékenységekhez elengedhetetlenül szükséges, külső szereplőkkel történő együttműködések fórumát adja.

Az ELKH Innovációs Rendszert az ELKH Titkárságán belül az Innovációs Főosztály szakemberei építik ki és működtetik, akik a feladatokat a főosztály részét képező Pályázati és Monitoring Osztályba, valamintKutatáshasznosítási Osztályba szerveződve látják el.