A vízminőség változásának hatékonyabb nyomon követése érdekében ötéves együttműködési megállapodást kötött az ELKH Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI), az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), valamint a három dunántúli vízügyi hivatal: a Közép-dunántúli (KDTVIZIG), a Dél-dunántúli (DDVIZIG) és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (NYUDUVIZIG). Az együttműködésben részt vevő intézmények vezetői július 13-án, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Kis-Balaton Házában írták alá a megállapodást, amellyel céljuk a balatoni mérési adatok egységes kezelése, az információáramlás biztosítása, valamint az alap- és alkalmazott kutatások eredményeinek felhasználása a vízgazdálkodási és vízkezelési eljárások kidolgozásában.

Az aláíró felek külön-külön eddig is végeztek vízminőségi méréseket, azonban ezeket csak saját kutatásaikban használták fel. Az intézmények mostantól kölcsönösen megosztják egymással a balatoni terepi és laboratóriumi mérések adatait, és szükség szerint segítik egymást a közös kiértékelésben, továbbá a rendszeres mintavételeket érintő kérdéseket is egyeztetik.

Erős Tibor, a BLKI igazgatója hangsúlyozta, hogy bízik a szorosabb együttműködés hatékonyságában. Bár a tihanyi kutatóintézet szakembergárdája alapkutatási tevékenysége mellett foglalkozik a tó monitorozásával is, ez elsősorban az élővilág összetételének és dinamikájának feltárására irányul. A Balatonon és vízgyűjtőjén jelenleg még nincs meg a kapacitás számos fizikai és kémiai változó kellően részletes térbeli és időbeli monitorozására, ezért a vízügyi szakemberek mérései és az általuk szolgáltatott monitorozási adatok nagy segítséget jelenthetnek az ökológiai folyamatok értékeléséhez, a célirányos és az alapkutatásban egyaránt.

A vízügyi szakemberek és az ökológusok a jövőben a műholdképek gyakorlati felhasználásához és kiértékeléséhez rendelkezésükre álló módszertani lehetőségeket és eljárásokat is megosztják egymással. Közös algoritmusok és közös használatú program rendszeresítésére törekszenek, amelynek célja az a-klorofill koncentráció, valamint az áramlási viszonyok tér- és időbeli változásának követése, illetve az eutrofizációs események előrejelzése. Együttműködnek a Víz Keretirányelv hatálya alá tartozó feladatok megvalósításában, különösen az ökológiai állapotot monitorozó és értékelő rendszerek fejlesztése terén.

Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója elmondta: szükség van a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakembereinek tudására, arra az inkább ökológiai, mintsem vízgazdálkodási kutatási háttérre, amelyben feltárják a kedvezőtlen folyamatok kialakulásának okát és így remélhetőleg lehetővé teszik annak megelőzését.

A megállapodástól az együttműködő szervezetek a vízminőség monitoring-rendszer hatékonyságának a növekedését várják.