Az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) szakemberei az NKFIH Tématerületi Kiválósági Programja (TKP) keretében nyert támogatással távérzékelésre épülő felvételező és változásfelismerő keretrendszert fejlesztenek, amely alkalmas lehet közvetlen piaci hasznosításra az ipar számára. 

A projekt első felében a piaci igények és a lehetséges megoldások, módszerek felmérése történik.  Ennek során a kutatók kiemelt figyelmet fordítanak a védelmi feladatok szempontjaira, és munkájukat profilba illő piaci szereplők (MVM, MOL, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, ZalaZONE, Országos Vízügyi Főigazgatóság) bevonásával végzik. Ezután két meghatározott felhasználási céllal prototípust készítenek, majd az eredmények alapján további finomhangolásokat végeznek.

A két prototípus kifejlesztéséhez szükséges esettanulmány részletes kidolgozása még folyamatban van. Az egyik a valós idejű szenzoradat-feldolgozást és a hosszú távú autonóm felderítést vizsgálja, míg a másik a különböző szenzorhordozó platformok és információforrások operációjára helyezi a hangsúlyt.

A Hidrogén meghajtású, kooperatív, vezető nélküli távérzékelési eszközök és kapcsolódó adatfeldolgozó keretrendszer kutatása című projekt 990 millió forint támogatást nyert az NKFIH Tématerületi Kiválósági Programja keretében.