A kutatóhálózaton kívüli, egyetemi, közintézményi, közgyűjteményi kutatások erősítése, a tudományos műhelyek kialakításának támogatása, a kutatói és oktatói utánpótlás elősegítése, az innovatív és a közvetlen társadalmi hasznot hozó kutatások elősegítése érdekében írt ki nyílt pályázatot 70–80 új kutatócsoport létrehozására az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkársága és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI).  A kutatócsoportok öt éven át évi 25–65 millió támogatást kaphatnak, a pályázatokat 2021. szeptember 30-áig lehet benyújtani.

– „Egy év múlva, 2022. június 30-án jár le az öt évvel ezelőtt támogatást nyert 81 kutatócsoport pályázati időszaka, ezért időszerű a pályázat meghirdetése” – hangsúlyozta Maróth Miklós. Az ELKH elnöke kiemelte: – „A program fő célkitűzése az alapkutatási kiválósági szempontokat szem előtt tartó projektek támogatása. Ugyanakkor hangsúlyt kívánunk helyezni az ELKH stratégiai célkitűzéseinek megfelelő, az innovációt vagy egyéb társadalmi hasznot eredményező kutatásokra, amelyek nemzetközi viszonylatban vagy a magyar tudományos életben újdonságnak számítanak. E program révén az ELKH tovább tudja erősíteni az együttműködését a felsőoktatási intézményekkel, és hozzájárul a kutatói és az oktatói utánpótlás biztosításához.”

A nyílt pályázatot felsőoktatási intézményben, közgyűjteményben, illetve egyéb, nem ELKH kutatóhelyen működő, ELKH által támogatott kutatócsoport létrehozására lehet benyújtani.

Pályázni a kutatócsoport vezetője jogosult, aki az MTA rendes, illetve levelező tagja vagy az MTA doktora, a tudomány doktora tudományos címmel rendelkezik, és a támogatási időszakban hazai felsőoktatási intézménnyel, kutatási tevékenységet végző közgyűjteménnyel vagy nem ELKH kutatóhellyel, illetve ezzel együttműködő gazdasági szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

Az ELKH a kutatóközpontokon és kutatóintézeteken felül jelenleg több mint száz, egyetemeken, illetve egyéb közintézményekben működő önálló kutatócsoportot támogat. A csoportok működését adminisztrációs szempontból a TKI segíti. A csoportok kutatásai hozzájárulnak például a biodiverzitás megóvásához vagy az egészségünkhöz köthető fejlesztésekhez. Más kutatások a Balaton vízgazdálkodási kérdéseivel vagy új kompozitanyagok fejlesztésével foglalkoznak. Számos csoport végez a magyar történelem és nyelv területén nélkülözhetetlen kutatásokat, ezek közül a nyelvtechnológia kérdéseit, vagy az értékes tudományos eredménynek tekinthető Anjou-kori, illetve Zsigmondkori Oklevéltárak publikálását érdemes kiemelni. Ezen felül további népszerű és fontos társadalomtudományi kérdéseket vizsgálnak: példaként említhetjük az egészségkárosító magatartások társadalmi és generációs különbségeit.