Új klinikai, molekuláris és immunológiai markereket azonosítottak magyar kutatók Szegeden

Hírek

Az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói a több szervet is érintő szisztémás autoimmun kórképek kialakulásának és előrehaladásának hátterében álló mechanizmusokat tanulmányozták. Az ötéves közös projekt során sikeresen azonosítottak eddig nem ismert klinikai, molekuláris és immunológiai markereket, amelyek segítenek az egészségügyi szakembereknek az autoimmun és gyulladásos kórképek diagnosztizálásában, továbbá a betegség lefolyásának, a gyógyszeres kezelés várható hatásának megítélésében és a szövődmények előrejelzésében.

A projekt keretében a kutatók gyógyszerekkel korábban még nem kezelt, rheumatoid arthrytisben (RA), szisztémás lupus erythematosusban (SLE) és progresszív szisztémás szklerózisban (SSC) szenvedő betegek vérmintáit vizsgálták, az ezen autoimmun kórképek kialakulásának vagy előrehaladásának hátterében álló mechanizmusokat tanulmányozták. Ezenkívül a konzorcium tagjai speciális autoimmun modellt hoztak létre rágcsálókban.

A rendszerszintű kutatási profillal lehetővé vált eddig nem ismert klinikai, molekuláris és immunológiai markerek azonosítása, melyek segítséget jelentenek az autoimmun, gyulladásos kórképek diagnosztizálásában, a betegség lefolyásának, a gyógyszeres kezelés várható hatásának megítélésében és a szövődmények előrejelzésében. A kutatók továbbá azonosítottak egy új RA-plazmamarkert – a 3-36 PYY fehérjét –, amely hozzájárulhat az RA korai diagnosztizálásához.

A multiparaméteres egyedi sejtek fenotípusos és funkcionális profilozása a projekt keretében beszerzett Helios bioanalitikai tömegcitometriás rendszer segítségével történt, amely korábban elérhetetlen felbontásban teszi lehetővé egyedi sejtek több tulajdonság alapján történő jellemzését. A kutatók több olyan immunsejt-alpopulációt azonosítottak, amelyek szerepet játszanak az RA, az SLE vagy az SSC patomechanizmusában.

Az ötéves projekt a Széchenyi 2020 program „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című pályázata keretében 996,75 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósult meg. A pályázat keretén belül 21 angol nyelvű tudományos publikáció született, 10 konferenciaelőadás és 14 konferenciaposzter került bemutatásra a tudományos közösség számára.

A kutatásról további részletek a www.brc.hu oldalon olvashatók.