Ugrásszerűen nőtt a TK 2021. évi tudományos teljesítménye

Hírek

Az ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) 2021-ben kiemelkedő tudományos teljesítményt ért el, amelynek részleteit Boda Zsolt, az intézmény főigazgatója a március elején megtartott éves kutatóhelyi értekezleten ismertette.

Az ELKH megnövelt költségvetésének köszönhetően tavaly a TK költségvetési támogatása is jelentős mértékben emelkedett, összege meghaladta az 1,6 milliárd forintot. Ez lehetővé tette a kutatók és az adminisztratív munkakörben dolgozó munkatársak fizetésének növelését, továbbá a tervezett infrastrukturális és informatikai fejlesztések megvalósítását. Mindez hozzájárult a kutatóközpont tudományos eredményeinek ugrásszerű javulásához.

A TK kutatói 2021-ben összesen 85 cikket jelentettek meg magas impaktfaktoros, illetve SCimago Q1-es rangos nemzetközi folyóiratokban, továbbá hét kötetet publikáltak nemzetközi könyvkiadóknál, ezzel jelentősen meghaladva a 2020. évi szintet. Ezenkívül tavaly összesen 563 magyar nyelvű cikk, tanulmány vagy kötet jelent meg, amelyek közül kiemelt figyelmet érdemel 54 magyar nyelvű monográfia és tanulmánykötet.

Folyamatosan növekszik a sikeres hazai és a nemzetközi pályázatok száma is, jelenleg a TK kutatási pályázataiból származó források az intézmény összköltségvetésének harmadát teszik ki.

A TK az eredményeit a saját szervezésű hazai és nemzetközi konferenciákon, valamint a tudománykommunikáció egyéb csatornáin keresztül népszerűsíti. A kutatóközpont saját weboldallal és Facebook-oldallal is rendelkezik, emellett két éve podcastműsort is indítottak, amelyben aktuális kutatásokról és kutatási eredményekről beszélgetnek.