Több ELKH-hoz kötődő kutató nyerte el a Magyar Érdemrend és a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetését

Hírek

A március 15-ei nemzeti ünnepen Áder János köztársasági elnök kihirdette az idei Magyar Érdemrend és a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettjeit. A tudomány területéről elismert kiválóságok közül heten kötődnek az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült

Ádám Veronika Széchenyi- és Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritája, az ELKH Irányító Testületének a tagja, az idegek oxidatív károsodásának kutatása területén végzett több évtizedes, nemzetközileg is elismert munkája, valamint tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült

Bartha Elek etnográfus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese, a Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszékének egyetemi tanára, az ELKH-hoz tartozó MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport vezetője, a néprajztudomány területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, lelkiismeretes oktatói és eredményes vezetői tevékenysége, valamint példaértékű tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként.

Liker András, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Környezettudományi Intézete Limnológia Tanszékének egyetemi tanára, kutatócsoport-vezetője, az ELKH-hoz tartozó MTA-PE Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport vezetője, a madarak viselkedése és az urbanizáció közötti összefüggések vizsgálata területén elért, nemzetközileg is elismert kutatási eredményei, valamint a természetvédelem szempontjainak érvényesítésére is nagy hangsúlyt fektető oktatói-nevelői munkája elismeréseként.

Zarándy Ákos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos tanácsadója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára, a biológiai motiváltságú vizuális érzékelőkkel kapcsolatban folytatott, nemzetközi szinten is elismert kutatási tevékenysége, valamint az egyetemi oktatás és a doktori képzés területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült

Adamik Béla, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézete Latin Tanszékének egyetemi docense, az ELKH Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti és Uralisztikai Osztálya Lendület Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoportjának vezetője, tudományos tanácsadó, a császárkori latin nyelv területi változásainak és nyelvföldrajzi tagolódásának megismerését szolgáló számítógépes adatbázis létrehozásában vállalt kimagasló szerepének elismeréseként.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapta

Vanek Bálint, az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, a Repülésirányítási és Navigációs Kutatócsoport vezetője, a Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratórium laborvezető-helyettese, az utasszállító repülőgépek környezetbarát, gazdaságosabb működését szolgáló kutatómunkája, valamint az ehhez kapcsolódó nemzetközi egyetemi, kutatóintézeti és ipari összefogás koordinálásában vállalt szerepe elismeréseként.

Varga Szabolcs történész, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, a mohácsi csata egykori helyszínének kutatásában elért eredményei, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyet népszerűsítő kisfilmek létrejöttében vállalt szakmai, valamint két évtizedes oktatói munkája elismeréseként.