Tizenegy ELKH-s kutató vehetett át állami kitüntetést az idei augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából

Hírek

Összesen tizenegy ELKH-s kutató részesült állami kitüntetésben az idei augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A Pesti Vigadóban 2022. augusztus 19-én tartott ünnepségen Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter négy kutatónak a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata, öt kutatónak a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata, két kutatónak a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adta át. Ezenkívül Dr. Tóth J. Zoltán, az ELKH Tudományos Tanácsának tagja szintén a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata, Székelyhidi Györgyi, az ELKH Támogatott Kutatócsoportok Irodája Pénzügyi Osztályának vezetője a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata elismerést vehette át.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült:

Hoppál Mihály

Dr. Hoppál Mihály Széchenyi-díjas etnológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének tudományos tanácsadója és professor emeritusa, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Néprajztudományi Intézetének korábbi igazgatója, az Európai Folklór Intézet alapítója és volt igazgatója nagy hatású néprajztudományi pályája és hiánypótló kutatói életműve, különösen a szellemi kulturális örökség megóvása érdekében végzett tevékenysége, illetve a Népi Gyógyászati Archívum és a nemzetközi hírű Sámán Archívum létrehozásában vállalt meghatározó szerepe elismeréseként.

Németh Tamás

Dr. Németh Tamás Széchenyi-díjas agrokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és korábbi főtitkára, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóprofesszora, a Pannon Egyetem címzetes egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének kutatóprofesszora, az Országos Környezetvédelmi Tanács volt elnöke a talajtan, az agrokémia és a környezetvédelem területén folytatott több évtizedes, nemzetközileg is jelentős oktató- és kutatómunkája, valamint a szaktanácsadási rendszer kialakításában és alkalmazásában vállalt szerepe, illetve sikeres tudományszervező tevékenysége elismeréseként.

Szalai Sándor

Dr. Szalai Sándor állami díjas villamosmérnök, a műszaki tudomány doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatóprofessor emeritusa, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia rendes tagja az űrkutatási műszerek fejlesztése terén több mint négy évtizeden át végzett magas színvonalú munkája, valamint a Halley-üstökös kutatására indított VEGA program képfelvevő- és követőrendszerének megvalósításában vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként.

Varga Péter

Dr. Varga Péter György geofizikus, a műszaki tudomány doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet kutatóprofessor emeritusa a geodézia és a szeizmológia tudományterületén folytatott, közel hat évtizedes, nemzetközileg is nagyra értékelt kutatói, illetve tudományszervező és -népszerűsítő tevékenysége, valamint a kutatói utánpótlás-nevelésben végzett értékteremtő munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült:

Ádány Róza 2

Dr. Ádány Róza Szent-Györgyi Albert-díjas népegészségügyi szakember, az orvostudomány doktora, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Népegészség- és Járványtani Intézetének egyetemi tanára és Egészségtudományi Doktori Iskolájának vezetője, az ELKH-DE Népegészségügyi Kutatócsoport vezetője, a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének alapító elnöke a népegészségügy területén több évtizeden át végzett kiemelkedő, nemzetközi jelentőségű szakmai munkája, valamint példaértékű vezetői és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.

Dr_Garab_Győző

Dr. Garab Győző fizikus, a biológiai tudomány doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai Intézetének kutatóprofessor emeritusa a fotoszintézis kutatása területén elért, világviszonylatban is kimagasló tudományos eredményei, valamint jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként.

Lohner Tivadar

Dr. Lohner Tivadar fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének professor emeritusa az ionsugaras analitika és a spektroszkópiai ellipszometria terén végzett iskolateremtő munkája, illetve kiemelkedő szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.

Somorjai Endre

Dr. Somorjai Endre fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Atommagkutató Intézet professor emeritusa a nukleáris asztrofizika tudományterületén elért kiemelkedő eredményei, különösen a kísérleti kutatások hazai meghonosítása érdekében végzett munkája, iskolateremtő tevékenysége elismeréseként.

Tóth Imre

Dr. Tóth Imre csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója a Naprendszer kis égitestjeinek megfigyelése és vizsgálata terén elért kiemelkedő eredményei, valamint a téma nemzetközi szakértőjeként e tudományterület meghonosítása érdekében végzett tudományos, illetve ismeretterjesztő munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült:

Adorjáni Zsolt

Dr. Adorjáni Zsolt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézete Klasszika-filológia Tanszékének adjunktusa, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézete Antik Osztályának vezetője az ókori görög irodalomtörténet tárgykörében közzétett magyar és idegen nyelvű tanulmányai, valamint a Pindaroskutatás terén végzett, nemzetközileg is kiemelt jelentőségű kutatómunkája elismeréseként.

Tóth Zoltán

Dr. Tóth J. Zoltán jogász, alkotmánybírósági főtanácsadó, az ELKH Tudományos Tanácsa Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakterületi Kollégiumának tagja, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének egyetemi tanára a jog- és állambölcselet, illetve a jogszociológia területén végzett értékes oktatói munkája, valamint tudományos publikációs tevékenysége elismeréseként.

Zsoldos Endre

Dr. Zsoldos Endre csillagász, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének tudományos főmunkatársa a nemzetközi csillagászati szakirodalomban máig jegyzett kutatói munkája, valamint a magyar csillagászat történetének kutatásában elért kiemelkedő eredményei elismeréseként.

A Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült:

Székelyhidi Györgyi

Székelyhidi Györgyi, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Támogatott Kutatócsoportok Irodája Pénzügyi Osztályának vezetője a kutatócsoportok munkájának jó teljesítményét elősegítő, odaadó munkája elismeréseként.