Tanulmánykötet készült az első világháború mikrotörténelméről

Hírek

Az ELKH-hoz tartozó Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) Irodalomtudományi Intézete tanulmánykötetet jelentetett meg Üdvözlet a győzőnek címmel, mely az első világháború századik évfordulója alkalmából rendezett háromrészes konferenciasorozat tanulmányaiból készült kötetek záró darabja.

Tanulmanykotet_udvozlet_a_gyozonek_kep

A frissen megjelent kötet a 2018 októberében tartott Üdvözlet a győzőnek című interdiszciplináris konferencia szerkesztett anyagát tartalmazza. A három alkalomból álló sorozat előzményeit 2014-ben és 2016-ban rendezték meg Emlékezés egy nyár-éjszakára, illetve E nagy tivornyán címmel, és mindkét korábbi rendezvény anyagát közreadták kötetben is.

A harmadik konferencia felhívása – az előző kettőhöz hasonlóan – egy Ady-verscím iróniáját igyekezett kreatívan továbbgondolni és kontextusba helyezni, elérkezve arra a pontra, amikor ez az irónia végképp keserűvé és reménytelenné válik, miközben máshol már érlelődik a húszas évek sosem látott virágzása, készülnek a modernség kulturális projektumát kiteljesítő, és a század arculatát meghatározó művek.

A kötet tanulmányai az irodalom, a zene, a képzőművészet, a tánc, a színház, a film, a tömegkultúra, a korabeli médiumok, a köznyelv, a közgondolkodás és a kulturális intézmények történetében kutatják ezt a kettősséget. A konferencia előadói számos különböző szaktudományos műhely – például a Bölcsészettudományi Kutatóközpont intézetei (ITI, ZTI, MTKI), különféle egyetemek (ELTE, PPKE), közgyűjtemények (OSZK, PIM), valamint határon túli kutatóhelyek – képviseletében jelentek meg.

A tanulmánnyá bővített előadásokat (a konferencia eredeti rendjét követve) hat tematikus szekcióba rendezték: Világirodalmi kontextus; A kultúra intézményei; Film, képzőművészet, színház, zene; A kortárs szeme: naplók, memoárok; Írók, művek: döntések és dilemmák; Kultusz és közélet. Az Intézet munkatársai három, a konferenciasorozatban részt vevő, időközben azonban sajnálatosan elhunyt kollégájuk, Bálint Anna, Jeney Éva és Szabó Dániel emlékének ajánlották a munkát.

Az új kötet tartalomjegyzéke és az előző két könyv teljes anyaga letölthető a BTK honlapján megjelent cikkben található linkekről.