Szovák Kornél professzor, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) Moravcsik Gyula Intézetének igazgatója nyerte el az idei Stephanus-díjat irodalom kategóriában. A Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány által közösen alapított díjat a Szent István Könyvhét ünnepi megnyitóján adták át 2022. május 16-án. A teológiai és irodalmi kategória díjazottjai minden évben olyan szerzők, akik magyar nyelven megjelent műveikben, publikációikban az egyetemes keresztény-európai kultúra értékrendjét közvetítik. Az elismerést 1993-tól napjainkig 54 személy nyerte el.

Szovák Kornél professzor kutatásainak fókuszában a középkori egyház-, eszme- és művelődéstörténet áll, szakterülete a medievisztika, vizsgálati módszere a középkori latin források történeti-filológiai értelmezése. Kutatási eredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon mutatja be magyar, angol, német és olasz nyelven. Különösen fontos számára a határon túli magyar tudományos életben való részvétel.

Alapítója az Analecta Mediaevalia évkönyvsorozatnak, tagja az Antik Tanulmányok és az Acta Antiqua szerkesztőbizottságának, emellett jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Közép- és Neolatin Munkabizottságának elnöke, valamint két nemzetközi tudományos bizottság is tagjául választotta (Commission internationale de diplomatique; International Commission for the Thesaurus linguae Latinae). Irányításával készült el az első olyan digitális tudományos adatbázis Magyarországon, amely az új számítógépes technikában rejlő összes lehetőséget kihasználja.

Legfontosabb tudományos munkája A Magyarországi Középkori Latinság Szótára szerkesztése, valamint a magyar emlékek kutatása a Vatikáni Levéltárban. Erdő Péter bíborossal közösen dolgozik a Formularium Ecclesiae Strigoniensis kiadásán.

1993-ban az MTA Ókortudományi Társaság Révay József-díjával, 1997-ben az MTA Művészettörténeti Bizottságának Opus Mirabile díjával, 2004-ben Akadémiai Díjjal, 2015-ben Fraknói Vilmos-díjjal, 2021-ben Széchenyi-díjjal ismerték el tudományos munkásságát.