Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont (EK) és az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) az intézetek világszínvonalú anyagfizikai, kémiai és méréstechnikai hátterét kihasználva új eredményeket ért el a megújuló energiákhoz kapcsolódó kutatások területén. Az 564,06 millió forintból a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló négyéves VEKOP-projekt eredményei hasznosíthatók az energiaellátás biztonsága, a nagyobb hatásfokú megújuló energiatermelő és -tároló egységek létrehozása, valamint a környezeti hatásvizsgálatok területén.

Az EK és a Wigner FK anyagtudományra és méréstechnológiára specializált csoportjai által most befejezett stratégiai kutatási projektben az elsődleges cél a napenergiát hasznosító úgynevezett fotovillamos energiatermelés, energiatárolás és egyéb környezeti hatások kutatása volt.

Az elmúlt években a kutatók kiemelkedő eredményeket értek el az alábbi területeken:

  • az általuk fejlesztett vas-szulfid vékonyrétegek a jövőben ideálisabb sávszerkezettel rendelkező, ennélfogva nagyobb hatásfokú új típusú napelemek készítésére adnak lehetőséget;
  • molekuláris rendszerek kis módosításával energia- és anyagtakarékos megoldást kísérleteztek ki a gyakorlatban is alkalmazható katalizátorbevonatok fenntartására, amelyek a korábbiaknál hatékonyabban alkalmazhatók majd a víz (foto)elektrolízises bontása, így a tiszta hidrogéngáz fejlesztése során;
  • új mintavételi eljárást és méréstechnikai rendszert fejlesztettek a levegőben szálló porban lévő ultrafinom részecskék – és azok esetleges toxikus komponensei – fizikai és kémiai paramétereinek monitorozására, amely különösen alkalmas a szilárd biomassza-tüzelésből származó részecskék meghatározására;
  • kimutatták, hogy a háztartási naperőművek termelése rendszerszinten is mérhető változásokat generál, valamint kidolgozták egy égboltkamera által rögzített felhőképek feldolgozására épülő, nagy pontosságú napenergiatermelés-előrejelző rendszer alapjait, amellyel következtetni lehet az elosztóhálózat feszültségminőségére;
  • fontos eredményeket értek el az újfajta, ólomhalogenid-alapú perovszkit napelem-alapanyagok területén;
  • kifejlesztettek egy lézeres energiatovábbításra szolgáló rendszert, amellyel nagyobb távolságra lehet vezeték nélküli módszerrel elektromos energiát továbbítani;
  • létrejött egy nemzetközi szinten is kiemelkedő Raman-spektroszkópiai laboratórium, amelyet hazai kutatók mellett külföldi kutatócsoportok is intenzíven használnak anyagvizsgálati mérésekhez;
  • a két intézet közösen kifejlesztett egy új Raman-mérési eljárást, amelynek szabadalmaztatása folyamatban van.

A fejlesztések eredményeként hatékonyabb energiatermelésre és -továbbításra, valamint pontosabb környezetvédelmi és energia-elosztási előrejelzésekre van lehetőség.

A „Stratégiai műhely a megújuló alapú energiarendszer technológiai kihívásaira” című projektről bővebb információ itt található.