Nemzetközi Radiokarbon AMS Kompetencia- és Képzési Központ létesül az ATOMKI-ban

Hírek

Az ELKH Atommagkutató Intézet és az Isotoptech Zrt. konzorciuma a Széchenyi 2020 program keretein belül 1,817 milliárd forint összköltséggel – melyből 1,395 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás – megkezdte a Nemzetközi Radiokarbon AMS Kompetencia- és Képzési Központ (INTERACT, International Radiocarbon AMS Competence and Training Center) létrehozását.

atomki-3

A projekt Debrecenben, az ELKH Atommagkutató Intézet (ATOMKI) területén valósul meg. Célja egy olyan, nemzetközi szinten is versenyképes kompetenciaközpont létrehozása, amely képes a radiokarbon méréséhez szükséges új típusú, hatékony minta-előkészítő berendezések piaci érettségig történő fejlesztésére, továbbá a méréstechnikával kapcsolatos magas szintű képzések lebonyolítására.

Az ATOMKI-ban a radiokarbon mérésére alapozott kutatások közel 50 éves múltra tekintenek vissza. Mára egy nemzetközileg is kimagasló színvonalú és elismert radiokarbon laboratórium épült ki Debrecenben. A radiokarbon mérésére alapozott módszerek nélkülözhetetlen eszközei a komplex környezettani, geológiai, hidrológiai, légkörkutatási és klimatológiai vizsgálatoknak, a gyógyszerfejlesztési és orvosi kutatásoknak, valamint a nukleáris környezetvédelemnek.

atomki-1

A konzorciumot vezető ATOMKI tudományos hátterére és szakembergárdájára alapozva – az Isotoptech Zrt. eszközfejlesztési és gyártási tapasztalataival együtt – egy, a világviszonylatban rohamosan bővülő terület analitikai igényeihez gyorsan alkalmazkodó, az aktuális kutatási irányok és a piac igényeit együttesen kiszolgálni képes tudástranszfer központ jöhet létre.

A fejlesztés során a képzési központ számára az ATOMKI-n belüli épületrészek felújítása történik meg, továbbá egy stabilizotóparány-mérő tömegspektrométer és egy, radiokarbon mérésére alkalmas, gyorsítós tömegspektrométer (AMS = Accelerator Mass Spectrometer) beszerzése valósul meg. A projekt kutatási eredményeit az ATOMKI publikálja, a létrejövő prototípusokat pedig kutatási feladataihoz fogja alkalmazni. A projekt várhatóan 2022 végére valósul meg.

További információk:

https://atomki.hu/projects/view/44

Dr. Janovics Róbert, projektmenedzser

+36 30-388-5359

janovics.robert@atomki.hu