Nagyszabású fotonikai kutatások kezdődnek a Wigner FK-ban

Hírek

Nagyszabású fotonikai kutatások kezdődnek az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) tíz kutatócsoportjának részvételével. A 2022 január elején indult négyéves projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap egymilliárd forintos támogatásával, a Tématerületi Kiválósági Program (TKP 2021) keretében valósul meg.

A fotonika a fény előállításához, átalakításához és detektálásához kapcsolódó kutatási terület, amely egyre több modern technológiában kulcsszerepet játszik. A legkorszerűbb kompakt lézerekkel például új alapokra lehet helyezni a lézeres frekvencia- és távolságmérést. A molekuláris fotonikai eszközök minden korábbinál rugalmasabb optikai hangolhatóságot biztosítanak, ezeket leginkább a biológiai ágensek és veszélyes anyagok detektálására alkalmas szenzortechnológiában és spektroszkópiai módszerekben alkalmazzák. A detektortechnológia továbbfejlesztésével pedig akár radioaktív anyagok kimutatása is lehetővé válik azáltal, hogy az ilyen közegek által kibocsátott röntgensugárzást látható fénnyé tudják alakítani.

A pályázati támogatás segítségével a kutatók többek között továbbfejleszthetik a Wigner FK több meglévő laboratóriumának műszereit, a fotonikai alapkutatási eredményeik pedig egyrészt a kutatóközpont tudományos eredményességének jelentős növekedését, másrészt a civilizációs kihívásokra adandó megoldások kidolgozását is előmozdíthatják.

Emellett a projekt részeként új, versenyképes kutatói álláshelyeket hoznak létre, amivel lehetővé válik a témában dolgozó legjobb fiatal magyar kutatók felvétele és a külföldön dolgozó kutatók hazahívása.