Maróth Miklós, az ELKH elnöke mellett a kutatóhálózatból további tizenöten részesültek állami kitüntetésben a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából

Hírek

Maróth Miklós, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat kitüntetést vette át Novák Katalin köztársasági elnöktől. Az ELKH-ból további tizenöten részesültek állami kitüntetésben kimagasló tudományos munkájuk elismeréseként.

A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:

.

Maróth Miklós Széchenyi-díjas klasszika-filológus, orientalista, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, az Union Académique Internationale tiszteletbeli elnöke, az Academia Europaea tagja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testületének elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára több mint fél évszázados, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő kutatói pályafutása, szerteágazó oktatói tevékenysége, valamint a tudományos közéletben betöltött jelentős szerepe elismeréseként.

Széchenyi-díjban részesült:

.

Kamarás Katalin fizikus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének kutatóprofesszora Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az infravörös spektroszkópia szilárdtestfizikai alkalmazásainak fejlesztése és hazai meghonosítása érdekében végzett iskolateremtő tevékenysége elismeréseként.

.

Kocsis Károly geográfus, intézetigazgató egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének igazgatója Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen a nemzetközileg is jelentős geográfiai-kartográfiai gyűjtemény, a Magyarország Nemzeti Atlaszának megalkotása és kiadása érdekében, illetve a társadalomföldrajz területén végzett, Kárpát-medencei szemléletű kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként.

.

Sperlágh Beáta neurofarmakológus, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az ELKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatóhelyettese és Molekuláris Farmakológiai Laboratóriumának vezetője Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen az agy energiaellátásáért felelős ATP-molekula ideghálózatok közötti ingerületátviteli szerepének feltárása terén végzett kivételes tudományos munkája, valamint a magyar gyógyszerkutatás sikeres nemzetközi képviselete terén is kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:

.

Barnabás Beáta Mária Széchenyi-díjas biológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és korábbi főtitkárhelyettese, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutató professor emeritusa és az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetének kutatóprofesszora a biotechnológia területén folytatott, nemzetközi szinten is jelentős kutatásai és azok eredményeinek a növénynemesítési gyakorlatban történő alkalmazása érdekében végzett munkája, valamint értékes oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.

.

Monostori László Széchenyi-díjas villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet igazgatója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa a gyártástudomány és a termelésinformatika elméleti és alkalmazott kutatásának nemzetközileg is elismert tudósaként folytatott több évtizedes, eredményes munkája, valamint széles körű tudományszervezői és iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:

.

Domokos Mária Szabolcsi Bence-díjas népzenekutató, zenetörténész, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa.

.

Gál Péter biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézete Szerkezeti Biofizika Kutatócsoportjának vezetője.

.

Héberger Károly kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézete Plazmakémiai Kutatócsoportjának tudományos tanácsadója.

.

Hózer Zoltán, az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont Fűtőelem és Reaktoranyagok Laboratóriumának laboratóriumvezetője.

.

Vértessy G. Beáta, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, az Academia Europaea rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézete Genom Metabolizmus Kutatócsoportjának vezetője.

.

Winkler István villamosmérnök, pszichológus, az Academia Europaea rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézete Hang- és Beszédészlelési Kutatócsoportjának vezetője.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:

.

Gál Zoltán, a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Pénzügy és Számvitel Intézetének egyetemi tanára, az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa.

.

Róna Judit Ágnes irodalomtörténész, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete nyugalmazott tudományos munkatársa, az Országút című kulturális lap olvasószerkesztője.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

.

Bajusz Tamás, az ELKH Ökológiai Kutatóközpont ügyvezető igazgatója.

A Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

.

Salamon Soma népzenész, népzenekutató, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének tudományos munkatársa, a Magyar Zene Háza programszerkesztője.